มทบ.33 ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำออกไปบรรทความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

มทบ.33 ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำออกไปบรรทความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

มทบ.33 ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำออกไปบรรทความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน

วันที่ 21 มี.ค.62 ที่บริเวณลานสนามหน้า กองร้อย มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 จัดพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ ตามนโยบายของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ซึ่งได้ดำเนินโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีหน่วยงานร่วมโครงการ ได้แก่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ , การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ , สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล จังหวัดเชียงใหม่ และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จากนั้นได้นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายแก่ราษฎร ณ บ้านไร่บน ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ฤดูแล้งอย่างเป็นทางการประกอบกับความผันแปรของสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อนที่เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณน้ำที่กักเก็บในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนมีปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์ส่งผลให้เกิดแนวโน้มภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ประชาชนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและเกษตรกรรมทำให้มีการขอรับความช่วยเหลือ จากฝ่ายปกครองของรัฐเป็นประจำทุกปี

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการเตรียมการในการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์   ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33  และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่  รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้จัดเตรียม กำลังพล, ยานพาหนะและ น้ำในขั้นต้นเพี่อที่จะช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนไว้แล้ว .

You may also like

“ส.ว.ก๊อง”ลั่นลงสมัครป้องกันแชมป์สมัยหน้าในนามพรรคเพื่อไทย แย้มครั้งนี้ “ทักษิณ” ขอเป็นผู้ช่วยหาเสียง พร้อมลงพื้นที่ 25 อำเภอ

จำนวนผู้