มทบ.33 จัดพิธีอำลาผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

มทบ.33 จัดพิธีอำลาผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จัดพีธีอำลาชีวิตราชการผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562
วันที่ 4 ตุลาคม 62 เวลา 09.00 น. ณ สนามฝึก กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ แสดงมุทิตาจิตและขอบคุณผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูนและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 33
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่าการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่งของกองทัพบกในการที่จะผลิตกำลังสำรองที่มีคุณภาพเพื่อทดแทนกำลังหลักในยามที่ประเทศชาติต้องการโดยนโยบายสำคัญในการฝึกก็คือต้องการให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความรู้ในวิชาทหารสามารถปฏิบัติการทางยุทธวิธีและปฏิบัติการระดับหน่วยขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเพิ่มเติมในเรื่องการเสริมสร้างระเบียบวินัยปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ เทิดทูนสถาบัน และการมีจิตสาธารณะทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งถือว่าผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและอำนวยการส่งเสริมการฝึกส่งผลให้เยาวชนมีระเบียบวินัยที่ดี
สำหรับผู้ที่เกษียนอายุ 7 ท่านในปีนี้ ได้แก่ นายไพโรจน์ ศิริ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
นายณรงค์ศักดิ์ จำรูญหิน โรงเรียนสันติสุข
นางวารุณี สัตยพานิช โรงเรียนไชยปราการ
นางนงคราญ สมบุตร โรงเรียนพร้าววิทยาคม
นายนราดล ศรีทองคำ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
นายสุนทร สุภา โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร และนายวิวัฒฑ์ สุคัมภีร์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
อย่างไรก็ตาม ในพิธีการดังกล่าว​ มีการสวนสนามของกองกำลังผสม​นักศึกษาวิชาทหาร​ จำนวน​ 1​ กองพัน​ 222​ นาย​

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้