มติเอกฉันท์เห็นชอบให้ใช้เงินทุนสำรองสะสม 260 ล้านบาทซื้อโมเดอน่า นายกอบจ.เชียงใหม่เผยอาจได้ไม่ตามจองเหตุทั่วปท.ต้องการเกินกว่าสภากาชาดไทยมี

มติเอกฉันท์เห็นชอบให้ใช้เงินทุนสำรองสะสม 260 ล้านบาทซื้อโมเดอน่า นายกอบจ.เชียงใหม่เผยอาจได้ไม่ตามจองเหตุทั่วปท.ต้องการเกินกว่าสภากาชาดไทยมี

สภาอบจ.เชียงใหม่มีมติให้ใช้เงินทุนสำรองสะสมอบจ.เชียงใหม่ 260 ล้านบาทจัดซื้อว้คซีนโมเดอน่าจัดสรรให้กับบุคคลเปราะบางตามเงื่อนไขสภากาดชาดไทย “นายกฯพิชัย”เผยอบจ.ทั่วปท.ขานรับเกิน 1 ล้านโดส อ้อนสภากาชาดไทยขอพิจารณาพิเศษในฐานะ อบจ.แห่งแรกที่แจ้งความจำนง
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 19 ก.ค.64 นางวิทยาลักษณ์ สามใจ ส.อบจ.เชียงใหม่อ.หางดงเขต 1 ในฐานะประธานสภาอบจ.เชียงใหม่เป็นประธา่นเปิดประชุมสภาฯ ตามที่นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกอบจ.เชียงใหม่ได้ยื่นหนังสือขอให้เปิดประชุมฯเพื่อขอมติจากสภาฯในการใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 260 ล้านบาท จากจำนวนเงินทุนสำรองสะสมที่มีอยู่กว่า 277 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนทางเลือกยี่ห้อโมเดอน่าที่สภากาชาดไทยได้รับมาจำนวน 1 ล้านโดสเพื่อให้อบจ.ทั่วประเทศที่ต้องการวัคซีนทางเลือกนำไปจัดสรรให้กับกลุ่มเปราะบางจำนวน 5 กลุ่มตามเงื่อนไขที่สภากาชาดไทยกำหนด โดยจะต้องโอนเงินให้กับสภากาชาดไทยในวันที่ 23 ก.ค.นี้
นายพิชัย กล่าวว่า ในขณะนี้มีอบจ.ทั่วประเทศตอบรับแจ้งความจำนงไปยังสภากาชาดไทยซึ่งจำนวนวัคซีนที่ต้องการมากกว่า 1 ล้านโดสที่สภากาชาดไทยมี อย่างไรก็ตามทางอบจ.เชียงใหม่ได้แจ้งเจตจำนงให้กับทางสภากาชาดไทยไปแล้วโดยขอให้พิจารณาถึงความต้องการ ที่อบจ.เชียงใหม่ในฐานะเมืองท่องเที่ยวหลักและอยู่ในเป้าหมายของรัฐบาลที่จะให้มีการเปิดให้มีการท่องเที่ยวเพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลือน แต่ต้องได้รับวัคซีนร้อยละ 70 ของประชากร และอบจ.เชียงใหม่ถึอเป็นอบจ.แห่งแรกที่แสดงเจตจำนงด้วย แต่อย่างไรก็ตามปริมาณวัคซีนที่จะได้รับอาจจะไม่ได้รับตามที่แจ้งไปคือ 2 แสนโดสก็เป็นได้
หลังจากนั้นที่ประชุมได้ลงมติ ซึ่งสมาชิกเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ 36 คนโดยมีส.อบจ. 3 คนที่อยู่ระหว่างกักตัว อีก 2 คนลาป่วยและอีก 1 คนลากิจ ทั้งนี้มีส.อบจ.ยกมือเห็นชอบ 33 คนงดออกเสียง 3 คน

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้