มช.เตรียมจัดกิจกรรมจากบทเพลงบันดาลใจของ“ชัยภูมิ ป่าแส”ชวนคิดปัญหาสัญชาติในไทย

มช.เตรียมจัดกิจกรรมจากบทเพลงบันดาลใจของ“ชัยภูมิ ป่าแส”ชวนคิดปัญหาสัญชาติในไทย

- in headline, จับกระแสสังคม

เชียงใหม่ (22 มี.ค.60) / นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มช. เตรียมจัดเสวนา “ตัวตนอยู่หนใด? …แล้วใครไร้ตัวตน” กิจกรรมจากบทเพลงบันดาลใจของ “ชัยภูมิ ป่าแส” หวังชวนคิดต่อปัญหาสัญชาติในไทยนายนลธวัช มะชัย นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะร่วมกับ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มช. จัดกิจกรรมแรงบันดาลใจจากเพลง “จงภูมิใจ” ของ ชัยภูมิ ป่าแส ในหัวข้อ ตัวตนอยู่หนใด? …แล้วใครไร้ตัวตน ที่ห้อง RCSD (ห้องประชุมกระจก) ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยจะเป็นการเสวนาในหัวข้อต่างๆ คือ ตัวตนในสื่อ, สื่อผลิตซ้ำและประกอบสร้างตัวตนของชาติพันธุ์ไว้อย่างไร, ตัวตนในอุดมคติ เราสร้างมาตรฐานหรือยึดโยงของการมีตัวตนไว้กับอะไร (ระหว่างการสร้างตัวตนของชาติพันธุ์เกิดอะไรขึ้นบ้าง), ตัวตนในตัวตน แล้วชาติพันธุ์มองการมีตัวตนของตนเองอย่างไร

สำหรับวิทยากร ได้แก่ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, นายชัยพงษ์ สำเนียง นักศึกษาปริญญาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, น.ส.ศรัญญา กาตะโล เครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย นายนลธวัช มะชัย นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว โดยหวังว่าเสียงเพลงของชัยภูมิ ป่าแส เยาวชนนักกิจกรรมชาวลาหู่ ที่ถูกเจ้าหน้าที่วิสามัญฆาตกรรม เมื่อวันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา จะสามารถชวนคิดต่อได้ว่า ปัญหาเรื่องสัญชาติ (Nationality) ในไทยเกิดอะไรขึ้น?” นายนลธวัช กล่าวในตอนท้าย.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้