มช. สร้างปรากฏการณ์ใหม่ รับ 9.9 เปิดตัวแพลตฟอร์มเว็บไซต์นโยบายแผน 13 ของ มช. นักศึกษา บุคลากร ตอบรับ ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกัน

มช. สร้างปรากฏการณ์ใหม่ รับ 9.9 เปิดตัวแพลตฟอร์มเว็บไซต์นโยบายแผน 13 ของ มช. นักศึกษา บุคลากร ตอบรับ ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกัน

มช. ผนึกกำลังครั้งสำคัญ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ 9.9 เปิดตัวแพลตฟอร์มเว็บไซต์แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (นโยบายแผน 13) สร้างการรับรู้และเข้าถึงนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทุกกลุ่ม ชูจุดเด่นข้อมูลรายละเอียดทุกแผนนโยบาย เปิดกว้างรับฟังเสียงสะท้อน ข้อเสนอแนะ และติดตามสถานะการดำเนินงานตามแผนของทีมบริหารได้ พร้อมจัดกิจกรรมตอกย้ำ        การรับรู้นโยบายแผนผ่าน 9 โปรเจคหลัก (Quick Win) ประเดิมโปรเจคแรกเปิดตัวศูนย์บริการสำหรับนักศึกษา SDD One Stop Service “ตี้เดียว ฮู้เรื่อง” และเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมพลังนักศึกษา บุคลากร มช. ร่วมเสนอแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย

​            วันที่ 9 กันยายน 2565 g;]k 17.00 o.ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างปรากฏการณ์ใหญ่ของมหาวิทยาลัย เปิดตัวช่องทางเข้าถึงนโยบายแผน 13 ผ่านแพลตฟอร์มใหม่เว็บไซต์ https://policy13.cmu.ac.th/ เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 92 นโยบาย ใน 6 ด้านหลัก ได้แก่ นวัตกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Biopolis) นวัตกรรมการแพทย์ สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ (Medicopolis) ล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna) การจัดการศึกษา (Educational) การวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation) และการบริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (CMU Excellence Management) พร้อมชูจุดเด่นช่องทางรับฟังทุกความเห็นข้อเสนอแนะ ทั้งยังสามารถติดตามสถานการณ์ดำเนินงานของแผนนโยบายจากทีมบริหารได้

​            ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล กล่าวว่า จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการมุ่งเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยภายใต้การบริหารงานของคณะผู้บริหารใหม่ พร้อมเดินหน้าเต็มกำลังในการยกระดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม ตอกย้ำการดำเนินงานแผนนโยบายด้วย 9 โปรเจคหลักนำร่อง (Quick Win) ที่พร้อมพัฒนาเพื่อชาว มช. ได้แก่ 1) ยกระดับ100 เทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่เส้นทางนวัตกรรม 2) ต่อยอด 50 ความร่วนมือจากงานวิจัยสู่เส้นทางสร้างชื่อ มช.บนเวทีโลก 3) ปักหมุด 99 งานวิจัยผลกระทบสูงเตรียมความพร้อมใช้งานจริง      4) บุคลากร มช. คุณภาพชีวิตดี มีประกันสุขภาพให้ 5) เพิ่มจุดรอรถไฟฟ้า36 สถานี ครอบคลุม 3 แคมปัส 6) ปั้น 99 ผู้นำการเปลี่ยนแปลง Social change agents เพื่อแก้ปัญหาสังคม 7) นักศึกษา มช. เงินหาย เงินหมด ไม่อดข้าว

Token to care 8) มอบโอกาสที่เท่าเทียม สมัครเรียน มช. ฟรี และ 9) ชาว มช. สุขภาพดี มีศูนย์ฯ ไผ่ล้อม พร้อมดูแล

​            นอกจากนี้ ยังจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากพลังนักศึกษาและบุคลากร มช. เพื่อเปิดโอกาสให้ร่วมเสนอแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยแก่คณะผู้บริหาร พร้อมกิจกรรมเปิดตัวศูนย์บริการนักศึกษา “ตี้เดียว ฮู้เรื่อง” (SDD One Stop Service) ณ บริเวณลานอาคารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ.มช.) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับนักศึกษาได้แบบจุดเดียวจบครบทุกเรื่อง

​           รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์บริการนักศึกษา     “ตี้เดียว ฮู้เรื่อง” มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาด้านข้อมูลข่าวสาร ช่วยลดขั้นตอน ลดการเดินทาง และเพิ่มความสะดวกแก่นักศึกษาในการรับบริการต่างๆ จากจุดบริการแห่งเดียว เพื่อให้การช่วยเหลือนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้บริการ อาทิ ยืมคืนอุปกรณ์กีฬา ยืมคืนอุปกรณ์การจัดกิจกรรม การประสานงานเบิกจ่ายประกันอุบัติเหตุ บริการ LOST & FOUND บริการช่วยเหลือต่างๆ ที่สามารถช่วยหาคำตอบได้ทุกปัญหา ฯลฯ

​            ทางด้าน   ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเสริมว่า นับเป็นฤกษ์ดีของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ในการสร้างปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงการตื่นตัวและการปลุกพลังของนักศึกษา บุคลากร และคนทั่วไป ในการร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคมอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมทิ้งท้าย     ย้ำเตือนช่องทางเข้าถึงแผนนโยบายของมหาวิทยาลัยได้ที่เว็บไซต์ https://policy13.cmu.ac.th/ ซึ่งทุกโปรเจคของแต่ละนโยบายมุ่งเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนเกิดผลกระทบต่อสังคมวงกว้าง ความสำเร็จของแผนนโนบายทั้งหมดจะก้าวไปถึงความสำเร็จได้ด้วยพลังของชาว มช. ทุกคน.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้