#มอชองัดข้อเผด็จการ2 ตอกย้ำหยุดคุกคามประชาชน-ยุบสภา-ร่าง รธน.ใหม่

#มอชองัดข้อเผด็จการ2 ตอกย้ำหยุดคุกคามประชาชน-ยุบสภา-ร่าง รธน.ใหม่

- in headline, จับกระแสสังคม

เชียงใหม่ / ประชาชน-นักเรียน-นักศึกษา ร่วมกิจกรรม #มอชองัดข้อเผด็จการ 2 พร้อมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ อ่านแถลงการณ์ ตอกย้ำเจตนารมณ์เดิม “หยุดคุกคามประชาชน-ยุบสภา-ร่างรัฐธรรมนูญใหม่” เมื่อเวลา 17.00 วันที่ 1 ต.ค.63 กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ ได้รวมตัวกันที่ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมชุมนุม #มช.งัดข้อเผด็จการ 2 ซึ่งครั้งนี้จัดในธีมงานวัด ภายใต้การนำของประชาคม มช. และพรรควิฬาร์ โดยมีชาวเชียงใหม่ส่วนหนึ่งให้การสนับสนุนนำอาหารมาแจกภายในงานด้วย ภายในงานมีการจัดบู้ทต่างๆ อาทิ บู้ทจำหน่ายเสื้อข้อความเรียกร้องประชาธิปไตย จำหน่ายหนังสือ เข็มกลัดหมุดประชาธิปไตย และเข็มกลัดเรียกร้องเสรีภาพ บู้ทปาเป้านักการเมือง โต๊ะลงชื่อยกเลิก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539, แก้ไขมาตรา 32 การผูกขาดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ได้ผลัดกันปราศรัย เนื้อหาส่วนใหญ่ขับไล่รัฐบาล เพราะไม่สามารถบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทำให้ประชาชนได้รับความทุกข์ยาก เดือดร้อนในการดำเนินชีวิตประจำวัน บางช่วงมีการแสดงดนตรี หรือละคร Performance สลับกันไป และชู 3 นิ้ว แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไม่เอาเผด็จการ ในช่วงสุดท้าย เป็นการอ่านแถลงการณ์ประกาศเจตนารมณ์ ซึ่งยังคงยึดมั่น 3 ข้อ ตามหลักการของกลุ่มเยาวชนปลดแอกเป็นหลัก คือ ขอให้หยุดคุกคามประชาชน ให้ยุบสภา และร่างรัฐธรรมนูญใหม่  ก่อนยุติกิจกรรมในเวลา 21.15 น.

You may also like

อช.ผาแดงแจ้งความดำเนินคดีชายชราวัย 70 ปี ยอมรับจุดไฟเผาพื้นที่สวนแต่ลามเข้าป่าขยายวงกว้าง

จำนวนผู้