ภาคเอกชน สานต่อกิจกรรม“เชียงใหม่ Light Up” หวังเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับศาสนสถานรอบคูเมือง

ภาคเอกชน สานต่อกิจกรรม“เชียงใหม่ Light Up” หวังเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับศาสนสถานรอบคูเมือง

สภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ จับมือ กกร.เชียงใหม่ และ ภาคเอกชน สานต่อกิจกรรม“เชียงใหม่ Light Up” หวังเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับศาสนสถานรอบคูเมือง พร้อมดึงชุมชนในพื้นที่เข้ามาร่วมชูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว

นายจักริน วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ว่าด้วยเรื่องนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการกระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่ง มีแนวโน้มจะฟื้นตัวขึ้นจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประกอบกับในจังหวัดเชียงใหม่มี ศาสนสถาน (วัด) ที่มีศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สวยงาม จึงมีแนวคิดในการร่วมมือกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) และ บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (CSE) ในการสานต่อกิจกรรม “เชียงใหม่ Light Up” โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนสถาน ด้วยการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างประสิทธิภาพสูง และพลังงานแสงอาทิตย์  โดยจะเริ่มประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และดำเนินโครงการต่อเนื่อง คาดว่าจะเห็นผลในปลายปี 2565 ซึ่งจะสอดรับกับช่วงเทศกาลประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่

ด้านอาจารย์สมบัติ ไตรศรีศิลป์ ประธานสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีศาสนสถาน หรือวัดในเขตคูเมือง กว่า 30 วัด ที่มีความสวยงาม และสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้มีโครงการนำร่องในการติดตั้งระบบไฟฟ้าในวัดแล้ว จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ วัดเจดีย์หลวง วัดพระสิงห์ วัดหมื่นล้าน วัดพันอ้น วัดสำเภา วัดพันเตา วัดชัยพระเกียรติ วัดทุงยู และวัดศรีเกิด ซึ่งการสานต่อ โครงการเชียงใหม่ Light Up จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และส่งผลดีทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม สร้างความสวยงามยามค่ำคืน อีกทั้งเป็นการสืบสาน งานศิลป์ ต่อยอดให้เมืองเชียงใหม่รุ่งเรืองสืบต่อไป

นายองอาจ กิตติคุณชัย กรรมการ บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด กล่าวว่า ในนามของ CSE ที่เป็นองค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม ภารกิจหลักของบริษัท คือ มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเมืองเชียงใหม่ โดยที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนโครงการในการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และเล็งเห็นว่ากิจกรรม เชียงใหม่ Light Up เป็นกิจกรรมที่ควรส่งเสริมต่อ จึงได้ร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ และดำเนินกิจกรรมดังกล่าว สนับสนุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับสากล ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ให้พัฒนาในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและนำเอาศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่มาจัดแสดงเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวได้รับชม  สำหรับโครงการดังกล่าวอยากจะเชิญชวนผู้สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสาน งานศิลป์ ต่อยอด ให้ศาสนสถานมีความสวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มีความยั่งยืนและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่โดยรวม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์053-304346-7

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้