พ่อเมืองเชียงรายร่วมงานสภากาแฟในงานมหกรรมดอกไม้อาเซียน 2019 เปิดบ้านต้อนรับฤดูกาลในเทศกาลท่องเที่ยว

พ่อเมืองเชียงรายร่วมงานสภากาแฟในงานมหกรรมดอกไม้อาเซียน 2019 เปิดบ้านต้อนรับฤดูกาลในเทศกาลท่องเที่ยว

อบจ.เชียงราย เจ้าภาพจัดสภากาแฟ ท่ามกลางสวนไม้งามเมืองหนาว ในงานมหกรรมดอกไม้อาเซียน 2019 เปิดบ้านต้อนรับฤดูกาลในเทศกาลท่องเที่ยว

เช้าวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดงานเสวนาสภากาแฟจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ที่ภายในสวนไม้งามริมกก (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น) ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบไม่เป็นทางการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ท่ามกลางสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ในมิติภูมิสถาปัตย์ที่กำลังอยู่ในความสนใจและความนิยมของนักท่องเที่ยว

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2019 ถือเป็นความสำเร็จของจังหวัดเชียงราย ในการจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง เป็นเสน่ห์ของจังหวัดเชียงรายที่ดึงดูดเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มาสัมผัสกับดอกไม้นานาพันธุ์ สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน ซึ่งในวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีของการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายในช่วงฤดูหนาวนี้ อย่างไรก็ตามในช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดเชียงรายได้รณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางถนน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ไปจนถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกและสวัาดิภาพความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวเชิญชวนประชาสัมพันธ์งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2019 ภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์พรรณไม้งามในสวนศิลป์ ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2563 ณ สวนไม้งามริมกกแห่งนี้ โดยได้กราบทูลเชิญเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดงานในเย็นวันที่ 25 ธันวาคมนี้ด้วย

โดยภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การเปิดพื้นที่จัดงานให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์งานศิลป์ในจังหวัดเชียงราย การจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการ การจัดจำหน่ายกาแฟและชาในท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย กาดหมั่วครัวล้านนา การจัดแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและชนเผ่า ผามภูมิปัญญาล้านนาสล่าเชียงรายอัตลักษณ์ล้านนา การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีจังหวัดเชียงราย และจำหน่ายไม้ดอกเมืองหนาวและไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ ตลอด 19 วัน พร้อมสินค้า otop และของขวัญของที่ระลึกในบริเวณโดยรอบของงาน

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และเผยแพร่วิถีชีวิตท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย รวมทั้ง การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ตลอดจนเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ มุ่งหวังให้มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย อันจะนำมาซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยว การจับจ่ายใช้สอย การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้