“พิชัย”แถลงนโยบาย 8 ด้านพร้อมเปิดตัวที่ปรึกษาอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรัฐบาล”ลุงตู่”มานั่งดูการศึกษาและสาธารณสุขให้

“พิชัย”แถลงนโยบาย 8 ด้านพร้อมเปิดตัวที่ปรึกษาอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรัฐบาล”ลุงตู่”มานั่งดูการศึกษาและสาธารณสุขให้

“พิชัย”แถลงขับเคลื่อน  8 นโยบายเน้นทุกอย่างใกล้บ้าน พร้อมเปิดตัวอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรมว.ศึกษาฯรัฐบาล”ลุงตู่”นั่งที่ปรึกษา”กิตติรัตน์”เผยขันอาสามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจแม้ไม่มีเงินเดือน ขณะที่ “หมอธีระเกียรติ”แจงมาช่วยทำให้เชียงใหม่มีระบบการศึกษาและสาธารณสุขที่ดีขึ้น ย้ำมาทำงานในจุดที่เล็กแต่การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญ หวังให้อบจ.เชียงใหม่เป็นตัวอย่างแก่ท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นางวิทยาลักษณ์ สามใจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมีวาระสำคัญคือ นายพิชัย เลิศพงษ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแนะนำตัว นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นที่ปรึกษานายก อบจ.เชียงใหม่ โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนจากภาคเอกชน ภาคประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์จำนวนมาก

นายพิชัย เลิศพงษ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแถลงนโยบายต่อสภาฯว่า  ได้แยกนโยบายออกเป็น 8 ข้อหลัก ได้แก่ 1.นโยบายด้านสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารราชการ  2. นโยบายด้านการเดินทางและการคมนาคมขนส่ง ซึ่งจะนำ”ระบบขนส่งคุณภาพใกล้บ้าน”มาใช้ในการดำเนินนโยบาย 3. นโยบายด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชน โดยจะนำนโยบาย”สุขภาพดีใกล้บ้าน”มาใช้ 4, นโยบายด้านการศึกษา จะใช้นโยบาย”ลูกคุณเราดูแล ลูกเราต้องเท่ากัน “การศึกษาระดับโลกใกล้บ้าน”มาใช้ 5.นโยบายด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย ซึ่งจะใช้นโยบาย “เกษตรปลอดภัยใกล้บ้าน สู่ครัวโลก ปลูกในถิ่น กินไปทั่วโลก 6. นโยบายด้าน SMEs OTOP ใช้นโยบาย “SMEs ระดับชุมชนใกล้บ้าน สู่การค้าระดับโลก 7. นโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬา วัฒนธรรม จะใช้นโยบาย”แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ ใกล้บ้าน และ 8. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้จะบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้างต้นโดยจะปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อความผาสุกของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติเป็นสำคัญ

จากนั้นนายก อบจ.เชียงใหม่ได้แนะนำที่ปรึกษาคือนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง,รมว.พาณิชย์ เป็นประธานคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และกีฬา และนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะทำงานด้านการศึกษา และสาธารณสุข โดยนายกิตติรัตน์ได้แนะนำตัวต่อสภาฯและยืนยันว่าการมาทำหน้าที่ที่ปรึกษาให้กับนายกอบจ.เชียงใหม่ในครั้งนี้ด้วยความตั้งใจและปรารถนาดีต่อจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการทำงานด้วยความตั้งใจแม้ไม่มีเงินค่าตอบแทนก็ตาม

เช่นเดียวกับนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 1,2) กล่าวว่า ไม่ได้รู้จักและสนิทเป็นการส่วนตัวทั้งนายพิชัยและนายกิตติรัตน์ก็เพิ่งได้เจอกัน เป็นคนที่ไม่เคยยุ่งกับการเมือง ไม่ผูกพันกับพรรคการเมือง แต่คิดว่าการศึกษาและสาธารณสุขไม่ใช่เรื่องของการเมือง แต่การเมืองมีบทบาทและต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายการเมือง ซึ่งตำแหน่งที่ปรึกษาก็ไม่มีเงินเดือน และที่มาร่วมเป็นที่ปรึกษาเพราะอยากทำให้เชียงใหม่มีระบบการศึกษาและสาธารณสุขที่ดีขึ้น

“เชียงใหม่มีโรงเรียนในสังกัดของอบจ.เพียง 4 แห่ง แต่ส่วนใหญ่ความสำเร็จก็มักจะเริ่มจากจุดเล็กๆ ถ้าทำจุดเล็กๆ ให้ดีก็จะขยายไปสู่จุดใหญ่ได้ บทเรียนที่ผ่านมาในอดีต ก่อนการปฏิรูปการศึกษาเมื่อปี  2543 มีรัฐมนตรีศึกษาฯมาถึง 17 คนแต่ละคนอยู่ในตำแหน่ง 11 เดือน ผมโชคดีที่ยังได้อยู่นาน ที่ผ่านมาพอเข้ามาก็ไปมุ่งปรับโครงสร้าง ไปรื้อคนเก่า เอาคนใหม่ซึ่งจริงๆโครงสร้างไม่ใช่จุดเริ่มของปัญหา เราควรจะเริ่มในสิ่งที่ทำได้ในระยะสั้น สิ่งที่เป็นประโยชน์  และสิ่งที่อบจ.เชียงใหม่จะทำได้คือการเตรียมเด็กให้ได้รับการศึกษาที่ดี  โดยเฉพาะความรอบรู้ในด้านภาษาที่มากกว่า 3-4 ภาษา เพราะในอนาคตแรงงานทางด้านดิจิตัลก็สำคัญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็สำคัญ การลงทุนกับเด็กเล็กใน  10 ปีข้างหน้าก็จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่งอบจ.เชียงใหม่ก็น่าจะทำเป็นตัวอย่าง”นายแพทย์ธีระเกียรติ กล่าวและว่า

ในด้านสาธารณสุขก็เช่นเดียวกัน ขอย้ำว่าเรื่องของวัคซีนโควิดฯ กับเรื่อง สถานที่กักตัว เป็นสิ่งที่อบจ.สามารถทำได้ ตอนเป็นรัฐมนตรีผมบอกกระทารวงว่าถ้าเราไม่โกงและทำดีไปเรื่อยๆก็จะพัฒนาและเจริญขึ้น แต่ถ้าหากโกงเมื่อไหร่ก็จะเจริญลง ถ้าทุกคนทำงานเต็มที่ไม่จำเป็นต้องมีนโยบายที่หวือหวาหรือสวยหรู แต่หากเมื่อไหร่ที่มีการโกงขึ้นมาก็ไปไม่รอด  ดังนั้นถ้าทำเรื่องเล็กๆ แต่เป็นเรื่องที่สำคัญและทำแล้วมีความสุขแม้ไม่มีเงินเดือนก็ตาม.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้