“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

“พิชัย”นำชาวบ้านในแขวงกาวิละเดินดูพื้นที่ หลังอบจ.เชียงใหม่ระดมเครื่องจักรและบุคลากร เจ้าหน้าที่เข้ามาพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะบนที่ดินรถไฟและที่ดินบริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟที่ถูกปล่อยทิ้งรกร้างมานาน ยันพร้อมที่จะพัฒนาเป็นสวนสาธารณะหากเป็นความต้องการของประชาชนและได้รับการยินยอมจากการรถไฟฯ แจงเหตุผลที่เพิ่งเข้ามาดำเนินการเพราะได้รับการร้องขอจากเจ้าของพื้นที่ไม่ใช่หวังผลทางการเมือง

เมื่อเวลา 10.30 น.ที่บริเวณสวนสาธารณะบนที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศรี นายกอบจ.เชียงใหม่,พร้อมด้วยนายสมชาติ วุฒิกล้า รองนายกอบจ.เชียงใหม่และสมาชิกอบจ.เชียงใหม่ นายธัชพล นิรัติมัย ปลัดอบจ.เชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการ  ได้นำตัวแทนชาวบ้านในชุมชนแขวงกาวิละ เดินสำรวจพื้นที่บริเวณที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนเนื้อที่กว่า 62 ไร่ ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยโดย

หลังจากพาตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่และสื่อมวลชนเดินดูโดยรอบแล้ว นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกอบจ.เชียงใหม่ ได้กล่าวกับชาวบ้านที่เดินทางมาในครั้งนี้ว่า สาเหตุที่อบจ.เชียงใหม่เข้ามาปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ เพราะได้รับการร้องขอจากนายเกรียงไกร ศิวิลัยซ์ สารวัตรแขวงบำรุงทางลำพูน  การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากอบจ.เชียงใหม่จัดส่งเครื่องจักร และเจ้าหน้าที่ดำเนินการทำความสะอาด เก็บขยะ กวาดเศษใบไม้ กิ่งไม้บริเวณสถานีรถไฟเชียงใหม่ และบริเวณโดยรอบสถานี

เนื่องจากสถานีรถไฟเชียงใหม่เป็นสถานที่ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาใช้บริการในบริเวณสถานีในแต่ละวันจำนวนมาก โดยพื้นที่ในสถานีรถไฟเชียงใหม่บางส่วนจัดพื้นที่เป็นแปลงสวนสุขภาพ ซึ่งการรถไฟฯเคยให้เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นผู้ดูแล และต่อมาถูกทิ้งร้างไว้ ประกอบกับอยู่ติดกับพื้นที่ทรงงานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจากการตรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบพบว่า พื้นที่นี้ถูกทิ้งให้รกร้าง มีกิ่งไม้ ใบไม้แห้ง ต้นไม้แห้งขนาดใหญ่ และมีเศษขยะจำนวนมาก จึงทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค และเป็นแหล่งมั่วสุมของคนไร้บ้าน ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้งอาจทำให้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงเกิดไฟไหม้ได้ เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามน่าใช้บริการ แขวงบำรุงทางลำพูน การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงขอมายังอบจ.เชียงใหม่จัดส่งเครื่องจักร และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ทำความสะอาด เก็บขยะ กวาดเศษใบไม้กิ่งไม้บริเวณสวนสาธารณะรถไฟเชียงใหม่โดยรอบ และอบจ.ได้นำเครื่องจักรและบุคลากรเข้ามาดำเนินการเมื่อวันที่ 17 พ.ค.67 ที่ผ่านมา

นายกอบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า อบจ.เชียงใหม่เข้ามาทำตรงนี้ ช่วงนี้เพราะได้รับการร้องขอ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอื่นใด แต่ถามว่าอบจ.เชียงใหม่พร้อมที่จะทำเป็นสวนสาธารณะเหมือนกับพื้นที่ด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่อบจ.เชียงใหม่เองก็ได้ทำ MOU กับจังหวัดเชียงใหม่และเข้าไปพัฒนาพื้นที่ด้านหลังศาลากลางซึ่งเดิมก็รกร้างเหมือนกัน แต่ก็พัฒนาเป็นทั้งสวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย พัฒนาพื้นที่ให้สะอาด สวยงามได้

“หากประชาชนอยากได้สวนสาธารณะใจกลางเมืองเชียงใหม่ ก็ต้องร้องขอไปที่การรถไฟฯ เพราะเบื้องต้นนี้อบจ.เชียงใหม่เข้ามาพัฒนาตามคำร้องขอ ส่วนจะก้าวไปถึงการทำสวนสาธารณะหรือสถานที่ออกกำลังกายด้วยหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ที่จะร้องขอจากการรถไฟฯซึ่งอาจจะเป็นเทศบาลหรืออบจ.เชียงใหม่ก็แล้วแต่ประชาชนอยากให้ใครเข้ามาพัฒนา ตอนนี้อบจ.เข้ามาเคลียร์พื้นที่ที่เดิมมันรกร้าง และเป็นแหล่งมั่วสุมให้มันดูสะอาดและปลอดภัยขึ้นเท่านั้น”นายพิชัย กล่าวและว่า

อบจ.เชียงใหม่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่มีงบประมาณเกือบ 2 พันล้านบาทก็จริง แต่ก็ต้องดูแลและให้บริการแก่พี่น้องประชาชนทั้ง 25 อำเภอ โดยเฉพาะความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ไม่ได้ทำเฉพาะช่วงใกล้จะครบวาระหรือใกล้จะหมดวาระ ไม่ได้มีความมุ่งหมายทางการเมือง ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นที่แม่สาน้อย ที่สันป่าตองที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ก็จะร้องขอมาที่อบจ.ให้เข้าไปดำเนินการทางอบจ.ก็ทำให้ เหมือนกับที่ดินและสวนสาธารณะบนที่ดินของการรถไฟฯที่เดิมที่เทศบาลนครเชียงใหม่เคยดูแลและถูกปล่อยรกร้าง เรามองว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นทัศนอุจาดหากปล่อยไว้นานก็รีบเข้ามาดำเนินการใช้เวลาแค่ 4 วันก็จะเห็นว่าหลังจากที่พัฒนาพื้นที่แล้ว ดูสะอาดและปลอดภัยมากขึ้น ถ้าหากจ้างเอกชนมาดำเนินการก็คงจะใช้งบประมาณมากพอควร แต่อบจ.เชียงใหม่มีเครื่องจักร มีบุคลากร เจ้าหน้าที่พร้อมดำเนินการ และพร้อมที่จะพัฒนาหากได้รับการมอบหมายให้เข้ามาดูแลและพัฒนาพื้นที่นี้ต่อไปในอนาคตด้วย.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้