พายุฤดูร้อนพัดถล่ม 3 อำเภอ กัลยาณิวัฒนา สะเมิง แม่อาย ส่วนใหญ่หลังคาบ้านได้รับความเสียหาย

พายุฤดูร้อนพัดถล่ม 3 อำเภอ กัลยาณิวัฒนา สะเมิง แม่อาย ส่วนใหญ่หลังคาบ้านได้รับความเสียหาย

เชียงใหม่สรุป พายุฤดูร้อนวันแรกพัดถล่ม 3 อำเภอ กัลยาณิวัฒนา สะเมิง แม่อาย ส่วนใหญ่หลังคาบ้านได้รับความเสีย อปท. เร่งสำรวจให้ความช่วยเหลือแล้ว อุตุฯเตือนวันนี้เชียงใหม่เสี่ยงทุกอำเภอให้ประชาชนเตรียมพร้อมและระมัดระวัง

วันที่ 18 เมษายน 2565 นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภออำเภอกัลยาณิวัฒนา รายงานเพิ่มเติมสรุปความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 15.20 น. ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา ว่า มีหมู่บ้านได้รับผลกระทบ จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวันจันทร์ หมู่ที่ 3 และบ้านเด่น หมู่ที่ 7 ต.บ้านจันทร์ โดยพื้นที่บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 มีหลังคาบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายรวม 29 หลังคาเรือน สัตว์เลี้ยง (กระบือ) ตาย 1 ตัว ส่วน บ้านเด่น หมู่ที่ 7 มีหลังคาบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 5 หลัง พืชผลทางการเกษตรคือ ฟักทอง ได้รับความเสียหายบางส่วน ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจ

ทั้งนี้ในส่วนของอำเภอกัลยาณิวัฒนาและ อปท. ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้ดำเนินการ โดยเริ่มจาก อบต.บ้านจันทร์ ได้รายงานเหตุด่วนสาธารณภัยมาให้อำเภอเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมช่วยเหลือ วัสดุ ได้แก่ กระเบื้อง หลังคาสังกะสี ให้แก่ราษฎรที่บ้านได้รับความเสียหาย พร้อมกันนี้อำเภอฯ จะนำจิตอาสาภัยพิบัติเข้าช่วยเหลือเข้าช่วยซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายต่อไป และมอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอ และเกษตรอำเภอ ร่วมสำรวจ ตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลือเจ้าของสัตว์เลี้ยงและเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายตามระเบียบต่อไป

นอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่า ในช่วงเย็นวันที่ 17 เมษายน 2565 ยังเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มในอีก 2 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อำเภอสะเมิง และอำเภอแม่อาย โดยอำเภอสะเมิงรายงานเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอสะเมิง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 ที่ผ่านมาว่า พายุฤดูร้อนได้สร้างความเสียหาย ในพื้นที่ตำบลแม่สาบ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 และหมู่ 7 หลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ตำบลบ่แแก้ว 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 หลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย และเสาไฟฟ้าหักล้มเพราะถูกไม้ล้มทับ ขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อยู่ระหว่างสำรวจและตรวจสอบความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

ด้านอำเภอแม่อาย รายงานว่า เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอแม่อาย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 โดยมี 5 ตำบลที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่ ตำบลมะลิกา หมู่ที่ 1 หลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 2 หลัง ตำบลแม่สาว หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 15 หลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 5 หลัง ตำบลท่าตอน หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 15 หลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 8 หลัง และตำบลแม่อาย หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13 หลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 5 หลัง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เร่งสำรวจและตรวจสอบความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปแล้ว

You may also like

แสนสิริจ่อคิวเปิดตัว “เมคิน เฮาส์” คอนโดสไตล์รีสอร์ท ใกล้เซ็นทรัล เชียงใหม่ พรีเซลล์วันที่ 22 – 23 มิ.ย. พร้อมชมห้องตัวอย่าง

จำนวนผู้