พาณิชย์เชียงใหม่ จับมือ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ตนำผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน เปิดโอกาสช่องทางการจำหน่ายผลผลิต และฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่กลับดีขึ้น

พาณิชย์เชียงใหม่ จับมือ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ตนำผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน เปิดโอกาสช่องทางการจำหน่ายผลผลิต และฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่กลับดีขึ้น

สำนักงานพาณิชย์เชียงใหม่ จับมือ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดกิจกรรมการจัดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ อัตลักษณ์สินค้า CHIANGMAI LOCAL+MARKET นำผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน เปิดโอกาสช่องทางการจำหน่ายผลผลิต และฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่กลับดีขึ้น

นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการจัดงานร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต กำหนดจัดกิจกรรมการจัดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ อัตลักษณ์สินค้า CHIANGMAI LOCAL+MARKET ภายใต้โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจัดจุดจำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์และกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรและชุมชนให้มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อช่วยเหลือส่งเสริม ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้กับผู้ประกอบการสินค้าชุมชน/สินค้าเกษตร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ หรือ Covid-19 ให้มีที่จำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน/สินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งสร้างโอกาสทางการค้า กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ร้านค้า เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนหรือผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้

ด้านนายศิระ สันติตรานนท์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ได้กล่าวถึงความร่วมมือการจัดงานในครั้งนี้ ว่า ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกันบูรณาการร่วมกันกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ประกอบการร้านค้า เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสทางการค้ากระจายสินค้าสู่ชุมชน ได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เป็นศูนย์การค้าที่เป็นศูนย์รวมประชาชน นักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงของภาคเหนือ อีกทั้งมีความต้องการสินค้าบริการด้านการเกษตร เกษตรแปรรูป ที่มีคุณภาพ อีกทั้งทางศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ยังเป็นแหล่งรวมกลุ่มเป้าหมายทีมีความหลากหลายมีศักยภาพกำลังซื้อของสินค้าตลาดสุขภาพอีกด้วย

การจัดงานอัตลักษณ์สินค้า CHIANGMAI LOCAL+MARKET กิจกรรมการจัดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ นักท่องเที่ยวและประชาชนจะได้พบกับสินค้า GI และสินค้าเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ กาแฟเทพเสด็จ ผ้าตีนจกแม่แจ่ม เกษตรแปรรูป เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และ ประชาชนที่มาเที่ยวงานจะได้รับคูปองส่วนลด 25 บาท สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าภภายในงาน ระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2566 บริเวณชั้น 1 Grand Hall ฝั่งโรบินสัน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้