เมืองจามเทวี เชิญเที่ยวงาน “หัตถกรรมชุมชน วิถีลำพูน” ครั้งที่ 2

เมืองจามเทวี เชิญเที่ยวงาน “หัตถกรรมชุมชน วิถีลำพูน” ครั้งที่ 2

ลำพูน / สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยว ชมงาน “หัตถกรรมชุมชน วิถีลำพูน” ครั้งที่ 2  เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนหัตถกรรม จำนวน 8 หมู่บ้าน ณ ลานหน้าศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน ระหว่าง 24-26 ก.ย.นี้เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 24 ก.ย. ที่ ลานหน้าศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์จังหวัดลำพูน งาน “หัตถกรรมชุมชน วิถีลำพูน” โครงการงานส่งเสริมและพัฒนาหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล ซึ่งภายในงาน มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหัตถกรรม กิจกรรมย่อยการนำเสนอผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิพากษ์และทดสอบตลาดนางณัฏธิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนากรจังหวัดลำพูน กล่าวรายงานว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถนวัตกรมสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล ประจำปี 2562  มีกำหนดจัดขึ้นสองครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 2562  และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2562 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในชุมชนหัตถกรรม จำนวน 8 หมู่บ้าน จากทุกอำเภอในจังหวัดลำพูน อำเภอละ 1 หมู่บ้าน โดยมีการทดสอบตลาดและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาของชุมชนชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ชุมชนหัตถกรรม จังหวัดลำพูน ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภค และขยายช่องทางการตลาด สินค้า ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดลำพูนให้เข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อ ผู้บริโภค และคู่ค้าใหม่ๆทั้งนี้ งาน “หัตถกรรมชุมชน วิถีลำพูน” ครั้งที่ 1 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์เดิมของชุมชนหัตถกรรม จำนวน 8 หมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา และการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้คำแนะนำ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และชุมชน  และรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  1). การจำลองวิถีชีวิตและกิจกรรมสาธิตชุมชนหัตถกรรม จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอเมืองลำพูน บ้านมะเขือแจ้ หมู่ที่ 1 ตำบลมะเขือแจ้ ,อำเภอป่าซาง บ้านสันกำแพง หมู่ที่ 5 ตำบลมะกอก,อำเภอแม่ทา บ้านแม่ขนาด หมู่ที่ 8 ตำบลทากาศ, อำเภอบ้านโฮ่ง บ้านห้วยหละ หมู่ที่ 3 ตำบลปาพูล, อำเภอลี้ บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลก้อ,อำเภอเวียงหนองล่อง บ้านดงใต้พัฒนาหมู่ที่ 11 ตำบลวังผาง,อำเภอทุ่งหัวช้าง บ้านทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหัวช้าง และอำเภอบ้านธิ บ้านแพะ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านธิ 2). กิจกรรมสาธิตชุมชนหัตถกรรม จำนวน 8 หมู่บ้าน 3). กิจกรรมวิพากษ์ และทดสอบตลาดชุมชนหัตถกรรม จำนวน 8 หมู่บ้านโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และชุมชน 4). การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/ (OTOP Mobile) 5). การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงตลอดระยะเวลาการจัดงาน.

You may also like

SUN ร่วมงานจับคู่ธุรกิจงาน The 5th Thailand Premium Fruit

จำนวนผู้