“พล.ท.สรรเสริญ”เชิญชวนส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผ่านสื่อออนไลน์“Thailand in your mind”

“พล.ท.สรรเสริญ”เชิญชวนส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผ่านสื่อออนไลน์“Thailand in your mind”

“พล.ท.สรรเสริญ”เชิญชวนส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผ่านสื่อออนไลน์“Thailand in your mind”ภายใต้กรอบเนื้อหา “ประเทศไทย : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาทพร้อมเชิญชวนชมแสดง “ดนตรีในสวน สัญจรจังหวัดเชียงใหม่”

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ลาน Café de Museum พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยรศ.ดร.นคเรศ รังควัต ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวด ร่วมกันแถลงข่าวการประกวดภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์ และการแสดงดนตรีในสวน  สัญจรจังหวัดเชียงใหม่ นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนายชูโชค ทองตาล่วง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เข้าร่วมแถลงข่าว ซึ่งการจัดประกวดภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์ “Thailand in your mind” เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของกรมประชาสัมพันธ์ ภายใต้กรอบเนื้อหา “ประเทศไทย : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะเชิญชวนส่งภาพเข้าประกวด คือ อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ ที่ทำงานในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย และชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ตลอดจนเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายสำคัญและการดำเนินงานของรัฐบาล โดยเปิดรับสมัครทางเว็บไซด์www.thailandinyourmind.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

จากนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกภาพถ่ายของ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประกวด ประกอบด้วย องค์ประกอบภาพ ความหมายภาพ ตลอดจนคำบรรยายประกอบภาพ ที่สื่อตรงกับกรอบเนื้อหาและถูกต้องตามหลักภาษา และเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทย ผู้สนใจทั่วไป มีส่วนร่วมในการให้คะแนนภาพถ่ายหรือเปิดโหวต ทางเว็บไซด์ www.thailandinyourmind.comระหว่าง วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2560 เพื่อนำคะแนนจากการโหวตไปรวมกับคะแนนของคณะกรรมการ และมีกำหนดประกาศผลการประกวดภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์ ทางเว็บไซด์www.thailandinyourmind.com ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560

สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวด จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจาก พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 – 3 จะได้รับเงินรางวัล 15,000, 10,000 และ 5,000 บาท ตามลำดับ พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร สำหรับผู้ที่มีคะแนนในอันดับที่ 5 – 20 จะได้รับเกียรติบัตรจาก สำนักประชาสัมพันธ์

ด้านนายชูโชค ทองตาล่วง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า ในส่วนของการจัดแสดง “ดนตรีในสวน สัญจรจังหวัดเชียงใหม่” กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ภายใต้แนวคิด “กรมประชาสัมพันธ์ คืนความสุขให้ประชาชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคืนความสุขแก่ประชาชน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนผ่านบทเพลงอันไพเราะจากศิลปินชื่อดัง และ ศิลปินล้านนา ที่จะมาเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทย โดยมีศิลปินชื่อดัง อาทิ ปอนด์ The Voice # 5 ซึ่งเป็นลูกหลานชาวเชียงใหม่ และศิลปินล้านนาร่วมแสดงกับวงดนตรีวงใหญ่ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ขนทัพนักร้อง นักดนตรี มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงอันไพเราะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้รับชม/รับฟังอย่างจุใจ.

 

You may also like

อาดิดาสเปิดตัว ADIDAS OUTLET CENTRAL CHIANGMAI AIRPORT พร้อมส่งโปรฯ แรง ฉลองสาขาใหม่ใหญ่สุดในภาคเหนือ มอบส่วนลดกว่า 60% ให้เหล่าขาช้อป

จำนวนผู้