พระเมรุมาศจำลองเสร็จสมบูรณ์ 10 ต.ค.เชียงใหม่ซ้อมใหญ่พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์คืนวันที่ 24 ต.ค.นี้

พระเมรุมาศจำลองเสร็จสมบูรณ์ 10 ต.ค.เชียงใหม่ซ้อมใหญ่พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์คืนวันที่ 24 ต.ค.นี้

เชียงใหม่ประชุมติดตามความก้าวหน้า 17 คณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ คาดพระเมรุมาศจำลองเสร็จทัน 10 ต.ค.นำดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือตกแต่งสถานที่กว่า 6 หมื่นต้น ไม่รวมกับที่ทบ.นครฯตกแต่งแจ่ง-ประตูเมือง ด้านฝ่ายอัญเชิญดอกไม้จันทน์ไปยังสถานที่เผาดอกไม้จันทน์จัดซ้อมใหญ่ 24 ต.ค.นี้

ที่ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมประธานและเลขานุการคณะทำงาน จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า คณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศแต่งตั้งคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 17 คณะทำงาน โดยให้มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดทราบ

นอกจากนี้ยังได้ตั้งศูนย์ประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ที่ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติงานของคณะทำงานและแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผวจ.เชียงใหม่ เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ

สำหรับความคืบหน้าในการเตรียมการของคณะทำงานทั้ง 17 ฝ่าย จะให้รายงานผลในการประชุมร่วมกันทุกวันอังคาร และมอบหมายให้ทางสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำเอกสารเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนได้เผยแพร่ต่อไป

นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะทำงานฝ่ายตกแต่งสถานที่ และก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง กล่าวว่า การตกแต่งสถานที่และก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 2 ล้านกว่าบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยพระเมรุมาศจำลองฐานกว้าง 16 เมตรสูง 20 กว่าเมตร ซึ่งคาดว่าในส่วนของการก่อสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 10-15 ตุลาคมนี้ โดยในสว่นของโครงสร้างพื้นฐานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 100% เหลือเพียงการติดตั้งวิจิตรสถาปัตย ปลียอดฉัตร ซึ่งผู้รับเหมาส่วนกลางจะเดินทางมาภายใน 3 วันนี้ ในส่วนของผังการจัดพลับพลาพิธีจะแยกพลับพลาพระสงฆ์และข้าราชการ โดยใช้ 2 เต้นท์ขนาดกว้าง 18×24 เมตร นอกจากนี้ยังจัดเตรียมเต้นท์สำหรับผู้ร่วมงานด้วย

นอกจากนี้ยังได้จัดพื้นที่สำหรับโรงทาน โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน       A จำนวน 30 เต้นท์ 60 ซุ้ม โซน B จำนวน 50 เต้นท์ 100 ซุ้ม และโซน C จำนวน 60 เต้นท์ 120 ซุ้ม สำหรับคณะทำงานด้านอาหารและเครื่องดื่มรายงานว่าหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ได้มีการแจ้งให้ทราบแล้วและจะทราบยอดในวันที่ 5 ตุลาคมนี้

ส่วนคณะทำงานด้านประดับและตกแต่งสถานที่ด้วยดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง กล่าวว่า  ในส่วนของพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการประดับตกแต่งผ้าระบายดำขาว ส่วนบริเวณถนนคันคลองชลประทานร่วมกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่และอ.เมืองเชียงใหม่ ส่วนการตกแต่งเสาธงภายในทางอบจ.เชียงใหม่ได้จ้างผู้รับเหมาดำเนินการ

ในส่วนของปอเทืองที่ปลูกในพื้นที่ศูนย์ประชุมฯซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว ขณะนี้ต้นสูงกว่า 1 ฟุต แต่ที่มีปัญหาคือบริเวณคันคลองชลประทานระยะทางประมาณ 1 กม.เนื่องจากติดปัญหาปลูกแล้วต้นไม่ขึ้นเพราะถูกหอยกัด ประกอบกับคนดูแลพื้นที่ไม่ทราบจึงมีการตัดต้นปอเทืองที่กำลังโต อย่างไรก็ตามกำลังหาวิธีการที่จะนำต้นดอกดาวเรืองจากที่อื่นมาปลูกตกแต่งให้ทัน

สำหรับการจัดสวนทางสำนักงานเกษตรจังหวัด และม.แม่โจ้ จะดำเนินการระหว่างวันที่ 10-20 ต.ค. การตกแต่งรอบพระเมรุมาศจำลองในระหว่างวันที่ 10-15 ต.ค.และตกแต่งเสาไฟด้วย ซึ่งจะใช้ดอกดาวเรืองทั้งหมด 6 หมื่นต้น ซึ่งสั่งซื้อจากอ.กัลยาณิวัฒนา ขณะนี้ได้นำมาเตรียมไว้ที่ศูนย์ประชุมฯแล้ว ส่วนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เตรียมดอกดาวเรืองไว้เกือบ 6 หมื่นต้นเพื่อตกแต่งบริเวณอนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์ 4 แจ่ง 5 ประตูเมืองและที่สะพานนวรัฐด้วย โดยจะเริ่มตกแต่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป

ส่วนฝ่ายจัดหาดอกไม้จันทน์ ได้จัดเตรียมดอกไม้จันทน์จำนวน537,995 ดอก วางบนพานจำนวน 18 จุด ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนร่วมกับมทร.ล้านนาได้จัดนักศึกษาวิชาการทหารจำนวน 60 คนพร้อมจนท.พช. นำดอกไม้จันทน์ที่บรรจุกล่องไปวางไว้ที่พาน ในช่วงที่มีพิธีวางดอกไม้จันทน์ โดยมีจิตอาสาส่วนหนึ่งที่ช่วยดำเนินการด้วย

สำหรับฝ่ายอัญเชิญดอกไม้จันทน์ไปยังสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ ซึ่งจะใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ของพล.ร.7 จำนวน 7 คัน เคลื่อนขบวนกองเกียรติยศ จากสถานที่วางดอกไม้จันทน์ ไปยังสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ ซึ่งขณะนี้สถานที่แจ้งตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ของจังหวัดเชียงใหม่คือวัดพระนอนขอนตาล โดยจะมีพิธีการซ้อมใหญ่ในเวลา 20.00 น.วันที่ 24 ต.ค.นี้.

 

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้