ฝุ่นควันพิษปกคลุมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบpm2.5 รอประเมินสถานการณ์ก่อนประชุมเพื่อประกาศหวั่นกระทบท่องเที่ยว

ฝุ่นควันพิษปกคลุมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบpm2.5 รอประเมินสถานการณ์ก่อนประชุมเพื่อประกาศหวั่นกระทบท่องเที่ยว

เชียงใหม่ หมอกควันปกคลุมทั้งเมือง กลิ่นควันไฟรุนแรงอย่างหนัก เหตุเพราะมีการเร่งเผากันทุกพื้นที่ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ขณะที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติหมอกควันและฝุ่นฯจังหวัดเชียงใหม่คาดแนวโน้มสถานการณ์จะดีขึ้นจากพายุที่จะเข้ามาระหว่าง 6-9 เม.ย.นี้ เร่งแจกN95 ให้กลุ่มเปราะบางส่วนห้องปลอดฝุ่นตั้งเป้าดำเนินการไปจนถึงปี 70 ส่วนการประกาศเตือนประชาชนขอประชุมประเมินสถานการณ์ก่อนหวั่นกระทบท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณภาพอากาศเชียงใหม่กลับมาเลวร้ายที่สุดอีกครั้งหลังจากช่วง 2 วันที่ผ่านมาจะมีกระแสลมค่อนข้างแรงพัดเอาฝุ่นที่เคยปกคลุมหนาแน่นให้เจือจางลงได้ แต่หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเผยแพร่เตือนเรื่องพายุฤดูร้อนระหว่างวันที่ 6-9 เม.ย.66 ปรากฏว่าแค่ช่วงข้ามคืนฝุ่นควันปกคลุมไปทั่วจังหวัดเชียงใหม่และหลายจังหวัดในภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะจุดความร้อนหรือ Hot spot ในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด 2,275 จุด เฉพาะภาคเหนือตอนบน 1,727 จุดอันดับ 1 คือจ.น่าน 359 จุดรองลงมาคือเชียงใหม่ 350 จุด ควันไฟป่าจากหลายพื้นที่ที่ล้อมตัวเมืองเชียงใหม่ ลอยเข้ามาสะสมตัวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงเช้านี้พบว่าชาวเชียงใหมต้องตื่นขึ้นมาจมอยู่ใต้หมอกควันที่หนาทึบอีกครั้ง และมาพร้อมกับกลิ่นไหม้ที่รุนแรงกว่าตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วย จ

ข้อมูลของ เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองใหญ่ที่มีมลพิษทั่วโลก รายงานว่าจังหวัดเชียงใหม่ กลับขึ้มาอยู่อันดับ 1 ของโลกอีกครั้งสำหรับหัวเมืองใหญ่ที่มีคุณภาพอากาศเลวร้ายที่สุด ดัชนีคุณภาพอากาสอยู่ในเกณฑ์สีม่วง 282 US AQI ขณะที่อำเภอรอบนอกทั้งอ.แม่แตง ดอยสะเก็ดค่า AQI เกิน 300 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.และตอนสายพบว่าค่า AQI ในเมืองเชียงใหม่ทะลุ 500 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.

ส่วนสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษพบว่าเชียงใหม่ คุณภาพอากาศทุกสถานีอยู่ในระดับสีแดง ค่า PM2.5 อยู่ในระดับ 98-250 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงสุดเป็นพื้นที่อำเภอเชียงดาว 250 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจุดฮอทสปอทของดาวเทียม Gisda เช้านี้พบว่าเชียงใหม่พบจุดความร้อน 146 จุดและเชียงดาวพบมากที่สุดถึง 40 จุดด้วยกัน

ทางด้านศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่(ศชฝ.จ.ชม.)ได้จัดประชุม ครั้งที่ 2/ 2566 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเมื่อบ่ายวันที่ 4 เม.ย.66 และมติที่ประชุม สรุปดังนี้

1.)สถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)ในขณะนี้และสัปดาห์ต่อไป(ห้วงวันที่ 4-10 เม.ย.66) คาดการณ์ว่าค่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจะมีค่าลดลงเนื่องจากการเกิดจุดความร้อนในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดข้างเคียงและประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มลดลงประกอบกับสภาวะอากาศเริ่มเปิดตัวโดยคาดว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองห้วงวันที่ 7- 9 เม.ย.66

2.)การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน จำนวน 591,753 ชิ้น(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2566) ได้แก่ประเภท N 95 จำนวน 212,478 ชิ้น และประเภททั่วไป จำนวน 279,275 ชิ้น

ทั้งนี้ฝ่ายเลขาจะได้สรุปเป็นภาพรวมหน่วยงานผู้แจกจ่ายและการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนรายอำเภอโดยอิงจากค่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไป

3.)ห้องปลอดฝุ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีจำนวน 587 แห่ง ลดลง 67 แห่ง เนื่องจากการรายงานข้อมูลซ้ำซ้อนระหว่างห้องปลอดฝุ่นของ รพ.สต.และศูนย์เด็กเล็กของ อปท.

4.) ศชฝ.จ.ชม.ได้ออกประกาศแจ้งเตือนเรื่องการปฏิบัติตนของประชาชนในภาวะวิกฤตหมอกควันและฝุ่นละอองจำนวน 2 ฉบับ

โดยคณะกรรมการ ศชฝ.จ.ชม.ได้มีมติในที่ประชุม ดังนี้

1.) การแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ส่วนราชการทุกภาคส่วน อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งดำเนินการจัดหาและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กให้ถึงมือประชาชนทุกคน โดยเฉพาะ กลุ่มผู้ป่วย กลุ่มเปราะบาง คนแก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้ยากจน คนพิการ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และแจกจ่ายให้ครบทุกอำเภอโดยอิงจำนวนการแจกจ่ายจากค่าคุณภาพอากาศในแต่ละพื้นที่

2.) การจัดทำห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566-2570 ให้สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ประสานงานกับส่วนราชการทุกภาคส่วน มหาวิทยาลัย สถานศึกษา อปท.ภาคธุรกิจและการท่องเที่ยว ในการดำเนินการจัดทำห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจจังหวัดเชียงใหม่ให้ครบตามเป้าหมาย ปี 2566 จำนวน 3,500 แห่งโดยเน้นไปที่ร้านประกอบอาหาร ร้านจำหน่ายชากาแฟ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

3.)การประกาศแจ้งเตือนเรื่องสุขภาพของประชาชนในภาวะวิกฤติ หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะเลขานุการศูนย์ฯได้ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ค่าคุณภาพอากาศ(PM2.5)อย่างใกล้ชิด ในห้วงตั้งแต่วันที่ 4-10 เม.ย.66 หากมีค่าเพิ่มขึ้นเกินค่ามาตรฐาน จะได้ประชุมและดำเนินการออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนต่อไป หรือหากค่า PM 25 ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ จักได้ยกเลิกประกาศฯ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวต่อไป.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้