ฝนเทน้ำท่วมขังใช้One Mapเร่งระบายด้านผู้ว่าฯวิทยุสื่อสารด่วนแจ้งเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนัก7-10 มิ.ย.นี้

ฝนเทน้ำท่วมขังใช้One Mapเร่งระบายด้านผู้ว่าฯวิทยุสื่อสารด่วนแจ้งเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนัก7-10 มิ.ย.นี้

ฝนกระหน่ำตัวเมืองเชียงใหม่ น้ำท่วมขังหลายจุด หลายหน่วยงานระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบาย ด้านผู้ว่าฯเชียงใหม่ วิทยุสื่อสารด่วนที่สุดแจ้งเตือนประชาชน เตรียมรับมือฝนตกหนัก ระหว่าง 7 -10 มิ.ย.นี้

หลังจากที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งให้ทุกจังหวัดติดตามสถานการณ์ ร่วมกับ กรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2560 หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยในภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ในช่วง 11-13 มิถุนายน 2560 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ส่วนมากทางตะวันตกของภาค นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามวิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ชม.0021/ว 076 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ/นายกเทศมนตรีทุกแห่งให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้กำชับหน่วยงานด้านป้องกันและสาธารณภัยในพื้นที่ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะกรณีพื้นที่ที่มีฝนตกหนักสะสมสูง (ปริมาณน้ำฝน 90 มม./24 ชั่วโมง) ให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งระบายน้ำออกจากแหล่งเก็บกักน้ำ พร้อมทั้ง ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อาทิ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานชลประทาน สถาบันการศึกษา มูลนิธิ อาสาสมัคร ฯลฯ เตรียมความพร้อมกำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรและยานพาหนะ ให้พร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

และในกรณีที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ/เผชิญเหตุ ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดและหนังสือ บกปภ.ช ด่วนที่สุด ที่ มท 0622 (บกปภ.ช.)/247 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 อย่างไรก็ตามสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-322-1470

อย่างไรก็ตามเมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ ทำให้มีน้ำท่วมขังในหลายจุด หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนที่ One Map ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานเชียงใหม่ ได้เปิดเดินเครื่องสูบน้ำทุกสถานีในจุดที่มีน้ำท่วมขังในเขตเมืองเชียง อาทิ ถนนมหิดล ถนนช้างคลาน และบริเวณกาดก้อมที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึง พื้นที่ลุ่มต่ำ เปิดทางน้ำ และกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตามแผนการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหา บรรเทาสาธารณภัยแก่ราษฎรผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ของหน่วยงานประชารัฐในจังหวัดเชียงใหม่

ขณะที่ประชาสัมพันธ์งานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และในกลุ่มไลน์ข่าวสารและการจราจร มีรายงานว่า มีน้ำท่วมขังในหลายๆ จุด เช่นที่แยกการบินไทย ข้างวิทยาลัยอาชีวะมีน้ำท่วมขังจำนวนมาก เช่นเดียวกับที่ถนนสันป่าข่อย ช้างคลาน ระแกง บริเวณแยกชินทัศนีย์ ถนนเจริญเมือง/เทวีอุทิศและแยกข่วงสิงห์ขาออก มาทางหมื่นด้ามพร้าคต มีน้ำท่วงขัง รถเคลื่อนตัวได้ช้าๆ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานกับทางเทศบาลให้เร่งระบายน้ำเวลานี้แล้ว.

You may also like

อาดิดาสเปิดตัว ADIDAS OUTLET CENTRAL CHIANGMAI AIRPORT พร้อมส่งโปรฯ แรง ฉลองสาขาใหม่ใหญ่สุดในภาคเหนือ มอบส่วนลดกว่า 60% ให้เหล่าขาช้อป

จำนวนผู้