ฝนหลวงภาคเหนือเผยสภาพอากาศเอื้อขึ้นบินทำฝนหลวง 5 วันช่วยพื้นที่เกษตร 7 จังหวัด 20 อำเภอ

ฝนหลวงภาคเหนือเผยสภาพอากาศเอื้อขึ้นบินทำฝนหลวง 5 วันช่วยพื้นที่เกษตร 7 จังหวัด 20 อำเภอ

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นบินเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ต้องการน้ำฝนและประสบภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ 7 จังหวัด 20 อำเภอในภาคเหนือ ในวันที่มีสภาพอากาศเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้ติดตามสถานการณ์ความต้องการน้ำฝน และปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ในวันที่มีสภาพอากาศเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงวันที่ 15 – 21 พฤษภาคม 2563 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ได้บินปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน 5 วัน มีพื้นที่การเกษตรได้รับความช่วยเหลือ
จากการปฏิบัติการฝนหลวงทั้งสิ้นจำนวน 7 จังหวัด 20 อำเภอ ประกอบด้วย วันที่ 15 พ.ค.63 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ , อ.ลอง จ.แพร่,วันที่ 16 พ.ค.อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่,วันที่ 18 พ.ค.ปฏิบัติการใน 4 จังหวัดคือ .ฮอด อมก๋อยและแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่,อ.แม่ลาน้อย และอ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน, อ.เวียงหนองล่องและอ.บ้านโฮ่งจ.ลำพูน อ,เสริมงาม,สบปราบ,แม่ทะและเกาะคา จ.ลำปาง

ส่วนในวันที่ 19 พ.ค.ดำเนินการที่อ.เมืองพะเยา,ภูกามยาว,จุนและดอกคำใต้ จ.พะเยา ,อ.พานและแม่ลาว จ.เชียงราย ในวันที่ 21 พ.ค.ปฏิบัติการที่อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา และอ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ยังกล่าวอีกว่า ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม พื้นที่ภาคเหนือได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้เกิดลักษณะของกลุ่มฝนที่มีการพัฒนาตัวค่อนข้างรุนแรง ส่งผลให้บางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ดังนั้น หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง
จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ติดตามการพัฒนาตัวของกลุ่มเมฆฝนในแต่ละวัน และสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีความระมัดระวังในการวางแผนปฏิบัติการเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติการฝนหลวงซ้ำเติมในพื้นที่ที่ประสบภัย อย่างไรก็ตาม ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้เตรียมความพร้อมการปฏิบัติการฝนหลวงตลอดเวลา (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศระหว่างวันอย่างใกล้ชิด.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้