ฝนช่วยเชียงใหม่ยังไม่สั่งห้ามเผาเด็ดขาดรอวิกฤตอีกรอบค่อยพิจารณา ผู้ว่าฯตั้งรางวัลแจ้งเบาะแสลักลอบเผารายละ 5 พันบาท

ฝนช่วยเชียงใหม่ยังไม่สั่งห้ามเผาเด็ดขาดรอวิกฤตอีกรอบค่อยพิจารณา ผู้ว่าฯตั้งรางวัลแจ้งเบาะแสลักลอบเผารายละ 5 พันบาท

เชียงใหม่ยอมคลายไม่ประกาศห้ามเผาเด็ดขาดหลังพายุฝนช่วยคลี่คลายสถานการณ์ฝุ่นควัน ผู้ว่าฯสั่งทุกอำเภอตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และรับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแจงยังเหลือเงินจากแข่งกอล์ฟอีก 1.5 ล้านบาท ตั้งเป็นรางวัลแจ้งเบาะแสพวกลักลอบเผารายละ 5 พันบาท คาดสถานการณ์จะพีคอีกครั้งช่วงปลายมี.ค.-เม.ย.

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.65 ที่ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 ระดับจังหวัดครั้งที่ 3/2565 โดยในช่วงแรกนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี พล.ต.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 ฝ่ายเสนาธิการกองบัญชาการฯ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและนายชัชวาล ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมด้วย

นายสมคิด ปัญญาดี ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับมอบหมายจากนายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของจังหวัดเชียงใหม่ว่าช่วงเดือนมกราคม 2565 พบว่า สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ จากสถิติพบจุดความร้อน Hotspot  จำนวน 252 จุด เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 756 จุด และเดือนมีนาคม พบแล้ว จำนวน 484 จุด แต่เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมา พบว่าลดลงกว่าร้อยละ 60 ส่วนมากพบในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ รองลงมาเป็นพื้นที่ทางเกษตรกรรม พื้นที่ สปก. และในชุมชน ตามลำดับ โดยค่าคุณภาพอากาศ ของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนมกราคม ไม่พบเกินค่ามาตรฐาน ส่วนเดือนกุมภาพันธ์ พบว่าเกินค่ามาตรฐาน 2 วัน สำหรับเดือนมีนาคม พบว่าเกินค่ามาตรฐาน 5 วัน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 2 วัน

ส่วนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ FIRE-D ได้มีการอนุมัติให้บริหารจัดการเชื้อเพลิงไปแล้วกว่า 167,548 ไร่ ตั้งแต่เดือน มกราคม ที่ผ่านมา โดยมอบหมายให้นายอำเภอแต่ละพื้นที่เป็น Single Command ควบคุมการบริหารจัดการเชื้อเพลิงไม่ให้ลุกลามและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ส่วนในช่วงที่มีสภาพอากาศนิ่ง ลมอ่อน เพดานการลอยตัวของฝุ่นละอองต่ำ ทำให้ฝุ่นละอองสะสมในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ขอให้งดการบริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองสะสมในพื้นที่ รวมทั้งเข้มงวดในการตรวจจับรถควันดำ และตรวจสอบการระบายมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ นอกจากนี้ได้เตรียมพร้อมด้านสาธารณสุข ทั้งห้องปลอดฝุ่น และหน่วยแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาสุขภาพแก่ประชาชน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า  ที่ผ่านมาพบว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าเป็นการลักลอบเผา ส่วนการบริหารเชื้อเพลิงเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรจากการหารือและขอคำแนะนำจากนายชัชวาล ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่ซึ่งแจ้งว่าการดำเนินการมีความจำเป็นเนื่องจากเป็นการเตรียมพื้นที่ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกข้าวไว้กินโดยจะมีเพียง 3-4 หมื่นไร่กระจายในหลายอำเภอ หากจังหวัดจะใช้คำสั่งห้ามเผาเด็ดขาดครอบคลุมหมดก็จะกระทบกับวิถีชีวิต รวมทั้งพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เป็นป่าชุมชน ซึ่งในช่วงพีคของฤดูกาลหมอกควันไฟป่าก็น่าจะให้มีการผ่อนผันได้ ซึ่งผู้ว่าฯก็เห็นพ้องตามคำแนะนำ และกำชับให้แต่ละพื้นที่ให้ควบคุมการบริหารเชื้อเพลิงในห้วงเวลาที่กำหนด และควบคุมไม่ให้เกิดไฟลุกลามอย่างที่ผ่านมา

“ช่วงนี้ยอมรับว่าโชคดีที่มีฝนมาช่วย และอุตุฯบอกจะมีฝนอีกทีในช่วง 15-18 มี.ค.ซึ่งค่าฝนเฉลี่ยประมาณ 20% ของพื้นที่ก็ถือว่าใกล้เคียงกับปีที่แล้วและยังอยู่ในภาวะลานีญ่าซึ่งจะสิ้นสุดในช่วงเดือนมิ.ย. ดังนั้นขอให้ทุกอำเภอดูสถานการณ์ประกอบ แต่ที่สำคัญคือให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ขึ้นทุกอำเภอ และหากมีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่ใดให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าขึ้นทันทีไม่ต้องรอผู้บังคับบัญชาสั่งเหมือนที่สันทราย ศูนย์บัญชาการจังหวัดใช้ที่อบจ.และเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่าด้วย หากประชาชนพบเห็นสามารถโทร.แจ้งได้ที่ 053-112808 โดยจะต้องจัดเวรยามรับแจ้งตลอด 24 ชั่วโมง ไฟไหม้พื้นที่ไหนอำเภอต้องรู้ ไม่ใช่รอให้สื่อโซเซียลกระหน่ำก่อน เพราะเราใช้พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯเป็นหลัก”ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวและว่า

นอกจากนี้ให้แต่ละอำเภอเพิ่มชุดลาดตระเวนขึ้นมา อีก 2-3 ชุด ตอนนี้เงินที่จะอุดหนุนลงอำเภอและหมู่บ้านมีแล้ว บ่ายวันนี้(8 มี.ค.)อบจ.เชียงใหม่จะMOU สนับสนุนเงินให้หมู่บ้านที่อยู่ติดเขตป่า 13.67 ล้านบาทโดยส่งผ่านอำเภอไป ขณะที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งก็มีการตั้งงบประมาณไว้แล้ว ส่วนเงินที่จังหวัดจัดแข่งกอล์ฟและยิงปืนได้ 2 ล้านบาทนั้น ตอนนี้ใช้ไปแล้ว 5 แสนซื้อเครื่องเป่าลม 4 แสนและอีกแสนซื้อของตรวจเยี่ยม เหลืออีก 1.5 ล้านบาทจะให้เป็นรางวัลสินบนนำจับแจ้งเบาะแสลักลอบเผา ขอแค่ตำรวจรับลงบันทึกประจำวันก็ให้เงินรางวัลผู้แจ้งรายละ 5,000 บาท และอีกส่วนก็เป็นการสนับสนุนค่าอาหาร น้ำดื่มทีมลาดตระเวนต่างๆ

ด้านนายมนตรี ปลูกปัญญา ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการป่าไม้ที่ 1 กรมป่าไม้ กล่าวว่า ทางกรมฯได้สั่งการมาแล้วว่าหากพบว่าพื้นที่ทำกินใดที่อยู่ในเขตป่า หากบริหารจัดการเชื้อเพลิงแล้วทำให้ลุกลามเข้าป่าทำความเสียหายให้สั่งดำเนินคดีทันที ซึ่งปี 2563 ก็เคยดำเนินคดีเป็นตัวอย่างมาแล้ว สำหรับการบริหารเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตั้งแต่เดือนก.พ.เป็นต้นมาไม่ได้มีการดำเนินการแล้ว

ที่ประชุมยังได้พิจารณากรณีที่กองทัพภาคที่ 3 ได้ขอความร่วมมือจังหวัดเชียงใหม่ให้ดำเนินการออกประกาศงดการเผาอย่างเด็ดขาดในช่วง 1-31 มี.ค.เนื่องจากค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยนายประจญ ได้หารือกับที่ประชุมและเสนอให้ผู้แทนกองทัพฯนำเสนอต่อแม่ทัพภาคที่ 3 ว่าเนื่องจากการบริหารเชื้อเพลิงในพื้นที่ทำกินแบบไร่หมุนเวียนยังมีความจำเป็น และทางกรมอุทยานฯได้มีประกาศปิดป่าแล้ว ดังนั้นช่วงที่ค่าฝุ่นละอองจะพีคอีกครั้งประมาณปลายเดือนมี.ค.-เม.ย.ซึ่งจะมาพิจารณาร่วมกันอีกทีหากค่าฝุ่นละอองฯมีค่าถึง 90 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.ค่อยกลับมาใช้มาตรการนี้.

 

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้