เดโช ไชยทัพ : ทางเลือกทางรอด จากวิกฤติหมอกควัน

เดโช ไชยทัพ : ทางเลือกทางรอด จากวิกฤติหมอกควัน

- in นานาทัศนะ

นายเดโช ไชยทัพ  กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัด กล่าวถึงแนวทางป้องกันแก้ไขปํญหาหมอกควันไฟป่า จ.เชียงใหม่ว่า การที่ชุมชนจับมือกับภาครัฐมากขึ้น ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในทางปฏิบัติ แม้ว่ากฎหมายจะยังไม่เอื้อเต็มที่ เช่น ชาวบ้านเป็นอาสาสมัครเข้าไปดับไฟป่า ทางราชการไม่มีเบี้ยเลี้ยงให้ หากมีงบประมาณค่าน้ำมันพาหนะ เป็นน้ำมันดีเซล ทั้งที่ในความเป็นจริงชาวบ้านเต็มแก๊สโซฮอล์ หรือเบนซิน เป็นต้น

จังหวัดเชียงใหม่มี 2,066 หมู่บ้าน และมี 1,600 หมู่บ้าน ที่อยู่ใกล้ชิดกับป่า การทำให้ชาวบ้านเหล่านี้มีความสามารถในการดูแลชรักษาป่า จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะในการจัดการ ใช้เงินเป็นตัวตั้งเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอ ต้องอาศัยจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติ ผนวกกับระเบียบกติกาของหมู่บ้าน จึงจะยั่งยืน ขณะเดียวกันคนในเมือง และหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ต้องให้การสนับสนุน เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้น โดยเงินทองก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่สำคัญยิ่งกว่าคือน้ำใจ การแสดงออกที่สื่อถึงกันได้

นอกจากนี้เนื่องจากคนเชียงใหม่ และคนไทยส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ จึงมักจะทำบุญบริจาคผ่านวัด ซึ่งจากการได้พูดคุยกับพระสงฆ์ ก็พร้อมจะเป็นกลไกช่วยขับเคลื่อน ถ้ามีระบบบริหารจัดการที่ดี และเชื่อมโยงพลังศรัทธาตามความเชื่อทางศาสนากับปัญหาที่เกิดขึั้นได้ เช่น ปรับเปลี่ยนจากการทำบุญด้วยอาหาร ขนม ที่มากจนล้นวัด มาเป็นสังฆทานต้นไม้ เมื่อชาวบ้านทำบุญแล้ว ก็มีหน่วยงาน หรือเจ้าภาพที่รับบริหารจัดการ นำไปปลูกต่อ.

You may also like

แสนสิริจ่อคิวเปิดตัว “เมคิน เฮาส์” คอนโดสไตล์รีสอร์ท ใกล้เซ็นทรัล เชียงใหม่ พรีเซลล์วันที่ 22 – 23 มิ.ย. พร้อมชมห้องตัวอย่าง

จำนวนผู้