ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่-ลำพูนเดือด ไม่ได้เงินชดเชยทำลายสุกรจากโรคระบาด

ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่-ลำพูนเดือด ไม่ได้เงินชดเชยทำลายสุกรจากโรคระบาด

เชียงใหม่/ลำพูน – กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่-ลำพูน ร้องเรียนให้ช่วยติดตามเงินชดเชยทำลายสุกร จากโรคระบาดพีอาร์อาร์เอส ครวญผ่านมา 6 เดือน ยังไม่ได้รับตามที่แจ้งไว้ ทำหนี้สินท่วม วอนรัฐช่วยเหลือด่วนเมื่อวันที่ 19 มี.ค. ที่บริเวณหน้าศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน  ที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับเงินชดเชยจากการทำลายสุกร เพราะโรคระบาดพีอาร์อาร์เอส ตั้งแต่ช่วงเดือน ก.ย.-พ.ย. 2563 จนเวลาล่วงเลยมานานกว่า 6 เดือน จึงเดินทางมาร้องเรียนให้ช่วยติดตามเรื่องดังกล่าวขณะนี้ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ได้รับผลกระทบ และความเดือดร้อน จากโรคระบาดสัตว์ในสุกรเป็นอย่างมาก จึงขอเรียกร้องให้รัฐช่วยเหลือเกษตรกร ดังนี้ 1.) ต้องการให้มีการเร่งรัดในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่เกษตรกรภายในเดือน มี.ค.นี้ ตามที่ได้แจ้งกับเกษตรกรไว้ 2.) ขอให้ภาครัฐช่วยเหลือในด้านภาระหนี้สิน เช่นการพักชำระหนี้ การลดเงินตัน การลดดอกเบี้ย ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย 3.) เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนขาดรายได้ เนื่องจากไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 4.) เกษตรกรประสบปัญหาหนี้สิน เนื่องจากการกู้เงินมาลงทุนแล้วไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้ได้ 5.) เกษตรกรต้องการความชัดเจนของระยะเวลาที่สามารถเริ่มเลี้ยงใหม่ได้จากภาครัฐ 6.)เกษตรกรต้องการความชัดเจนและการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการส่งตัวอย่างตรวจ เพื่อเคลื่อนย้ายสุกรเลี้ยงต่อในเขตพื้นที่ใดที่เกิดโรค โดยหวังว่าจะดำเนินการช่วยเหลือติดตาม เพื่อให้ได้รับเงินชดเชยอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2563 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ประชุมรับฟังความเดือดร้อน และหามาตรการแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จ.เชียงใหม่-ลำพูน แต่ยังไม่ได้คำตอบที่แน่ชัดถึงระยะเวลาที่จะมีการจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกร และเมื่อเกษตรกรโทรไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ได้คำตอบว่า กรมปศุสัตว์ได้ส่งเรื่องให้ทางสำนักงบประมาณดำเนินการ เพื่อให้คณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี อนุมัติ และรับรอง เนื่องจากงบประมาณในส่วนนี้มีมากกว่า 100 ล้านบาท จึงต้องนำเสนอให้ ค.ร.ม.รับรองการขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและได้รับการแจ้งกลับมายังเกษตรกรว่า เอกสารของเกษตรกรครบถ้วน ไม่ติดปัญหาใดๆ และจะมีการจ่ายเงินให้ภายในเดือน ก.พ. ในระยะดังกล่าวทางเกษตรกรจึงได้โทรศัพท์สอบถามกับกรมปศุสัตว์ถึงความคืบหน้าในการชดเชย กระทั่งในวันที่ 3 มี.ค.2564 จึงได้คำตอบว่ามีปัญหาในการระบุชนิดของโรคระบาด โดยทาง จ.ลำพูน ได้ระบุว่าเป็นโรคพีอาร์อาร์เอส ซึ่งผิดระเบียบของกรมปศุสัตว์ และทางเกษตรกรได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดแล้ว แต่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนให้กับเกษตรกร  เบื้องต้นทางจังหวัดลำพูน ได้รับข้อเสนอของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร พร้อมทั้งจะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน.

You may also like

“ส.ว.ก๊อง”ลั่นลงสมัครป้องกันแชมป์สมัยหน้าในนามพรรคเพื่อไทย แย้มครั้งนี้ “ทักษิณ” ขอเป็นผู้ช่วยหาเสียง พร้อมลงพื้นที่ 25 อำเภอ

จำนวนผู้