ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมประดิษฐ์ 3 มหาวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพให้แก่ทันตแพทย์นำไปประยุกต์ใช้

ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมประดิษฐ์ 3 มหาวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพให้แก่ทันตแพทย์นำไปประยุกต์ใช้

ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมประดิษฐ์ 3 มหาวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการ “The outlook of prosthodontics treatment: From conventional to digital”เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพให้แก่ทันตแพทย์นำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติอยู่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.65 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง “The outlook of prosthodontics treatment: From conventional to digital” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพให้แก่ทันตแพทย์นำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติอยู่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ โดยนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาให้แก่ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดการประชุมในระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2565

สำหรับการจัดประชุมวิชาการเรื่อง “The outlook of prosthodontics treatment: From conventional to digital” ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดความรู้ทางด้านวิชาการในสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ทันตแพทย์ มุ่งเน้นการสร้างความรู้พื้นฐานในการรักษาและต่อยอดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางทันตกรรมที่ทันสมัย ผ่านความร่วมมือช่วยเหลือทางด้านวิชาการร่วมกันระหว่างสถาบัน เป็นการช่วยพัฒนาระดับความรู้ความสามารถของทันตแพทย์และพัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง

อ.ทพญ.ภัทริกา อังกสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของโครงการนี้เป็นความร่วมมือของ 3 มหาวิทยาลัยคือคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเฉพาะทาง มีการแลกเปลี่ยนเฉพาะเคสและงานวิจัยที่แต่ละคนทำมาในแต่ละมหาวิทยาลัย พอมาอยู่รวมกันเมื่อมีผู้เชี่ยวชาญของแต่ละมหาวิทยาลัยมาอยู่รวมกันแล้ว น่าจะจัดเป็นการประชุมวิชาการไปด้วยเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ทันตแพทย์ทั่วไป

“สำหรับธีมของงานในครั้งนี้เป็นเรื่องของ prosthodontics treatment From conventional to digital ซึ่งเรื่องขององค์ความรู้ของการใส่ฟัน การรักษามันก้าวมาถึงยุคดิจิตอล  ดังนั้นจึงเป็นการอัพเดทการรักษาจากอดีตมาจนถึงการรักษาในปัจจุบันและแนวโน้มในการรักษาในอนาคต ก็จะนำเรื่องนวัตกรรมต่างๆ มาเล่าให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังเกี่ยวกับทันตกรรมประดิษฐ์ ซึ่งจะมีทั้งการใส่ฟัน ครอบฟัน รากฟันเทียม”

ผู้ร่วมงานจะมีทั้งทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมทั่วไป ซึ่งความมุ่งหวังในครั้งนี้ก็เชื่อว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้หยิบยกองค์ความรู้ที่ได้ไปรักษาคนไข้ เพราะปัจจุบันการรักษาทันตกรรมประดิษฐ์กว้างขวางมากทั้งรักษาและเพื่อความสวยงาม

สำหรับคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มช.ปีนี้ครบรอบ 50 ปีซึ่งปีนี้จะมีการประชุมใหญ่และอัพเดททุกสาขา ก่อนที่จะมีประเพณีรับน้องขึ้นดอยและเป็นการรวมตัวของทันตแพทย์ที่จบไปด้วย.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้