ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ชวนประชาชนร่วมซักซ้อมพิธีการวางดอกไม้จันทน์ 11 ต.ค.นี้

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ชวนประชาชนร่วมซักซ้อมพิธีการวางดอกไม้จันทน์ 11 ต.ค.นี้

- in headline, จับกระแสสังคม

เชียงใหม่ (9 ต.ค.60) พ่อเมืองเชียงใหม่ กำชับทุกอำเภอเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีฯ พร้อมชวนร่วมซักซ้อมพิธีการ 11 ต.ค.นี้ โดยจะบันทึกภาพเผยแพร่ทั่วจังหวัด เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอน-วิธีวางดอกไม้จันทน์อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ 9 ต.ค. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในรายการมองเมืองเหนือ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศประเทศไทย จ.เชียงใหม่ ว่าเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม จนถึงปัจจุบันได้ถอดนั่งร้านบางส่วนออกแล้ว และในวันพรุ่งนี้ (10 ต.ค.) ก็จะมีความพร้อมสมบูรณ์ 100%

เบื้องต้นทางจังหวัดได้กำหนดให้ประชาชนที่จะขึ้นวางดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง ขึ้นวางได้ทีละ 4 คน ส่วนด้านข้างอีก 2 ทาง จะเป็นช่องทางสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ไม่สะดวกขึ้นบันได รวมแล้วจะมี 6 ช่องทางในการขึ้นวางดอกไม้จันทน์ สำหรับการแต่งกายของผู้ที่จะร่วมในพิธี ขอความอนุเคราะห์จากพี่น้องประชาชนให้แต่งกายไว้ทุกข์ สุภาพ คำนึงถึงพระเกียรติของพระองค์ เท่าที่ท่านจะสามารถถวายความจงรักภักดีได้

โดยพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ต.ค.2560 จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และในส่วนของอำเภออื่นๆ อีก 24 อำเภอ ได้กำหนดจัด ณ วัดหรือสถานที่สำคัญๆ ในแต่ละอำเภอ

“จะเริ่มถวายดอกไม้จันทน์ ตั้งแต่ 09.00 น. แล้วหยุดพักในช่วงเสด็จพระราชดำเนินขึ้นถวายดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุมาศ ในเวลาประมาณ 17.30 น. เพื่อรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ซึ่งได้ติดตั้งจอ LED ที่จะทำให้ประชาชนได้เห็นภาพเหตุการณ์ภายในพื้นที่และจากพระราชพิธีฯ เสมือนอยู่ในสถานที่จริง ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นถึงจะเปิดให้ประชาชนวางดอกไม้จันทน์ต่ออีกครั้ง ก่อนที่จะถึงขั้นตอนพิธีการเผาดอกไม้จันทน์ในลำดับถัดไป” ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กล่าวในส่วนของอำเภอต่างๆ ได้ลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อม ทั้งอำเภอสันทราย สันป่าตอง และจอมทอง ก็มีความคืบหน้าไปมากแล้ว โดยกำหนดให้ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์แต่ละอำเภอแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ต.ค. รวมทั้งตกแต่งสถานที่ให้มีความงดงาม และสมพระเกียรติ ซึ่งทุกฝ่ายก็ได้วางแผนทั้งเรื่องการประดับดอกไม้สีเหลือง การกำหนดช่องทางเข้า-ออกของประชาชนที่เข้าถวายดอกไม้จันทน์ การจัดจอทีวีให้ประชาชนที่มาร่วมพิธี ได้รับทราบบรรยากาศของพระราชพิธีในส่วนกลาง

และเรื่องสำคัญที่เพิ่มเติมมาจากทางส่วนกลาง คือทุกอำเภอที่มีการก่อสร้างสถานที่ในการเผาดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ให้แยกออกมาต่างหาก โดยได้สั่งการให้ก่อสร้างอยู่ใกล้บริเวณพระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมทั้งตกแต่งสถานที่ให้มีความงดงาม ซึ่งแต่ละอำเภอได้เตรียมวางแผนปรับพื้นที่ให้เหมาะสมแล้ว

ส่วนของจังหวัดก็กำลังเตรียมก่อสร้างห่างจากพระเมรุมาศจำลองไปประมาณ 100 เมตร ซึ่งประชาชนที่มาวางดอกไม้จันทน์ จะสามารถอยู่ร่วมถึงพิธีเผาดอกไม้จันทน์ได้ แต่ทั้งนี้ต้องรอทางกระทรวงมหาดไทยแจ้งยืนยันมาอีกครั้งว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไร

ด้านการวางแผนบริการประชาชน ต้องคำนึงเรื่องต่างๆให้ครบถ้วน อาทิ อาหาร น้ำดื่ม การแพทย์ และความปลอดภัย ซึ่งทุกอำเภอก็ได้เตรียมการในส่วนนี้แล้ว โดยเฉพาะเรื่องการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาร่วมวางดอกไม้จันทน์ ให้มีที่นั่งพักอย่างเพียงพอ เนื่องจากบางสถานที่อาจจะคับแคบไปบ้าง เกรงว่าประชาชนจะไม่ได้รับความสะดวกมากนัก จึงได้กำชับให้แต่ละอำเภอดูแลเป็นพิเศษ เพื่อประชาชนที่มาร่วมพิธีได้รับความสะดวกสบายที่สุดผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ทุกภาคส่วนในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานการศึกษา ได้เริ่มดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ทั้งในส่วนของจังหวัด และอำเภอต่างๆ ซึ่งในส่วนของจังหวัดได้กำหนดเปิดนิทรรศการในวันอังคารที่ 24 ต.ค. ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. พร้อมเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าไปร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจะได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่เสด็จมายังจังหวัดเชียงใหม่ถึง 92 ครั้ง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และพลิกฟื้นแผ่นดินให้จังหวัดเชียงใหม่มีการพัฒนาถึงปัจจุบันได้อย่างไร โดยในแต่ละส่วนมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ในวันที่ 24 ต.ค. ก็จะมีการซ้อมใหญ่เสมือนวันงานพิธีจริง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งจังหวัด

ทั้งนี้ ในพุธวันที่ 11 ต.ค. เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ทางจังหวัดและอำเภอเมือง จะมีการซักซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิธีการและกระบวนการวางดอกไม้จันทน์ จึงเชิญชวนประชาชนเข้ามาร่วมซักซ้อมกับทางเจ้าหน้าที่ โดยจะบันทึกวิดีโอแล้วนำไปเผยแพร่ทางจอ LED ทั่วเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการวางดอกไม้จันทน์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้

สำหรับแต่ละอำเภอ ก็จะมีการวางแผน กำหนดวิธีการให้สอดคล้องกับประชาชนที่มาถวายดอกไม้จันทน์ให้หมดในช่วงเวลานั้น ก่อนนำดอกไม้จันทน์ทั้งหมดสู่ขั้นตอนการเผาดอกไม้จันทน์ต่อไป.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้