ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอนสั่งเด็ดขาดห้ามเผาทุกพื้นที่ในช่วงนี้หลังค่าฝุ่นพุ่งสู่วิกฤตต่อเนื่องติดต่อกัน 3 วัน

ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอนสั่งเด็ดขาดห้ามเผาทุกพื้นที่ในช่วงนี้หลังค่าฝุ่นพุ่งสู่วิกฤตต่อเนื่องติดต่อกัน 3 วัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งทุกภาคส่วน รับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันไฟป่า      หลังค่า PM2.5 เกินมาตรฐานติดต่อกัน 3 วัน พร้อมชะลอการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในเขตป่าทุกชนิด

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน   และฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบค่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐานติดต่อกัน 3 วัน

ทั้งนี้คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สรุปการเปรียบเทียบสถิติการเกิดจุดความร้อน (Hot Sport)  พบว่าในช่วงเดือนมกราคม – วันที่ 1 มีนาคม 2565 เกิดจุดความร้อนสะสม จำนวน 864  จุด    น้อยกว่าสถิติในช่วงเดียวกันของปี 2564  เกิดความร้อนสะสม จำนวน 2,449 จุด  โดยในปีนี้มีแนวโน้มที่ดีกว่าหลายปีที่ผ่านมา ส่วนอำเภอที่ยังต้องเฝ้าระวัง คืออำเภอปาย รองลงมา คือ อำเภอเมือง และอำเภอปางมะผ้า พบว่าปัจจุบันค่าฝุ่นละอองในอากาศเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับปี 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งเป้าหมาย     จุดความร้อนสะสม ต้องไม่เกิน 9,556 จุด

ทั้งนี้สาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากฝุ่นควันจากการเผา จากประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ขณะที่ลมจากทิศตะวันตก พัดเข้ามายังประเทศไทยด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งผลให้ปริมาณค่าฝุ่นควันจากการเผา                     ในอากาศเกินค่ามาตรฐาน นอกจากนั้นยังเป็นผลมาจากความกดอากาศต่ำ และมีภูมิประเทศเป็นลักษณะหุบเขา               แอ่งกระทะ ลักษณะของป่าไม้ที่ส่วนมากเป็นป่าเต็งรังเริ่มมีความแห้งแล้ง ส่งผลให้ฝุ่นความที่เกิดขึ้น ไม่หมุนเวียน ออกจากพื้นที่จังหวัด

ล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งการให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งการหน่วยงานป่าไม้ทุกแห่ง หยุดและชะลอการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในเขตป่าทุกชนิด ในช่วงนี้         ทั้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ และในพื้นที่ชุมชน รวมทั้งของความร่วมมือจากประชาชนในการสอดส่อง                      และดูแล เพื่อป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่า ขณะเดียวกันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังคงมาตรการทางกฏหมายมาบังคับใช้ด้วย หากสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่ มีความรุนแรงจากการลักลอบจุดไฟเผาป่า เนื่องจากขณะนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2565

สำหรับในด้านการดูแลสุขภาพประชาชนนั้น ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดูแลประชาชน ดำเนินการจัดสถานที่ให้เป็นห้องปลอดฝุ่น (Safe Zone) เพื่อดูแลประชาชนที่มีผลกระทบจากฝุ่นละออง โดยประกาศให้โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสุขภาพตำบลทุกแห่ง เตรียมพร้อมดูแลและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ                จากมลพิษทางอากาศแล้ว

ขณะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานผลการตรวจวัดค่าทัศนวิสัยในการมองเห็นทางอากาศ เมื่อเช้าวันนี้ ตั้งแต่ เวลา 06.00 น.–10.00 น. วัดค่าทัศนวิสัยได้ 2,000 เมตร ซึ่งค่าทัศนวิสัยดังกล่าว อยู่ในระดับต่ำและส่งผลกระทบต่อการบิน  โดยวันนี้เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ต.จองคำ อ.เมืองฯ จ.แม่ฮ่องสอน                 มีค่าฝุ่น PM 2.5 เท่ากับ 98 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้