ผู้ว่าฯเชียงใหม่เชื่ออนาคตลดพื้นที่เผาได้ยอมรับต้องใช้เวลาปรับเปลี่ยนและให้ประชาชนปรับตัว

ผู้ว่าฯเชียงใหม่เชื่ออนาคตลดพื้นที่เผาได้ยอมรับต้องใช้เวลาปรับเปลี่ยนและให้ประชาชนปรับตัว

ฝุ่นควันยังปกคลุมหนาแน่น เกินค่ามาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ผู้ว่าเชียงใหม่ยอมรับ ขาดเบาะแสในการนำไปสู่การจับกุมผู้ลักลอบเผา โดย ที่ผ่านมาพบว่า มีการลักลอบเผาค่อนข้างสูง แต่หาตัวผู้กระทำผิดไม่ได้

สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 หลายจังหวัดทางภาคเหนือยังเผชิญวิกฤต โดยกองควบคุมสถานการณ์กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้ารายงานพบจุดความร้อนหรือการเกิดไฟในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือ 640 จุด มากที่สุดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 192 จุด รองลงมาคือจังหวัดเชียงใหม่ 153 จุด ขณะที่ ค่าตรวจวัดคุณภาพอากาศฝุ่นละออง PM 2.5 พบว่า มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและเกินค่ามาตรฐาน
นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงสถานการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ว่า ศูนย์บัญชาการป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ได้มีการประชุมติดตามและแก้ไขสถานการณ์ทุกวันซึ่งยอมรับว่า ในช่วงนี้มีหลายปัจจัยที่ทำให้ฝุ่น PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ ไฟป่าที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคมทางจังหวัด ได้สั่ง ให้ทุกพื้นที่ งดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเนื่องจากสภาพอากาศ และความหนาแน่นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนมีมาก แต่ก็ยังปรากฏว่า มีจุดความร้อนหรือไฟเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งทางจังหวัด ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งการ ให้แต่ละพื้นที่เข้าไปสืบสวน และดำเนินการหา ตัวผู้กระทำผิดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการลักลอบจุดในเวลากลางคืนหรือลักลอบจุดไฟ แต่ สอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดไม่ได้ ปีที่แล้ว ก็เคยเกิดปัญหาลักษณะนี้ มีหลายพื้นที่ ที่ทางท้องถิ่นได้ไปแจ้งความ ลงบันทึกประจำวันไว้แต่ไม่สามารถ หาตัวผู้ต้องสงสัยหรือกระทำผิดได้เพราะไม่มีผู้ให้เบาะแสหรือชี้ตัวบุคคลต้องสงสัยมีเพียงบางพื้นที่ ที่สามารถจับกุมดำเนินคดีได้เพราะมีผู้ชี้เบาะแส อย่างเช่นที่อำเภอแม่วางซึ่งก็ได้จับกุมดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับไป 5,000 บาท
” ทุกไฟที่เกิด ทุกพื้นที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ติดตามพิสูจน์ทราบตลอดถ้ามีเบาะแสเจ้าหน้าที่ยินดีรับมาดำเนินคดีส่วนที่มีคนถามว่า นอกเหนือจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแล้วจะมีวิธีการอื่นบ้างไหม ซึ่งในส่วนนี้ทางจังหวัดก็พยายามหาทางเลือกใหม่ๆ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองปีนี้ก็มีนโยบายให้เก็บใบไม้ไปใช้ประโยชน์ มีการสร้างเก็บใบไม้ไว้ในพื้นที่ป่าและพอมีฝนก็จะเอาเชื้อเห็ดไปเติมซึ่งก็สามารถเก็บเห็ดไปขายได้นอกจากนี้ก็ยังได้มีการนำเครื่องบดอัดใบไม้ เพื่อเอาไป อัดเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลโดยจะมีการขยายผลต่อไปซึ่งปีนี้ก็นำร่องที่อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่าและในระยะยาวก็จะให้ประชาชนพยายาม ปรับ จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างเช่นกาแฟ”ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวและว่า
นอกจากนี้ก็ยังได้เริ่มโครงการโคกหนองนาซึ่งให้มีรูปแบบการปลูกไม้ยืนต้น โดยเริ่มทำที่อำเภอดอยเต่าอำเภอแม่แจ่มและอำเภอกัลยาณิวัฒนาซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ทำแต่อย่างไรก็ตามปีนี้ก็ยังต้องบริหารจัดการเชื้อเพลิงไปก่อน แต่ต่อไปก็จะให้มีการลดการเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรโดยการเผาและการทำงานก็จะพยายามให้พื้นที่ได้ตัดสินใจพิจารณาร่วมกันโดยการทำประชาคม ในพื้นที่ พื้นที่ไหนที่ต้องการบริหารจัดการเชื้อเพลิง พื้นที่ไหนสงวนไว้ไม่ให้เกิดไฟ หรือพื้นที่ป่าชุมชนที่ให้ประชาชนได้ใช้ร่วมกัน ซึ่งชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม แต่ทางนี้ก็คงต้องให้ประชาชน ได้ค่อยๆปรับตัว
นายเจริญฤทธิ์กล่าวต่อไปอีกว่าในส่วนของผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนั้น ในขณะนี้ก็มีพื้นที่ปลอดฝุ่นที่ได้มอบหมายให้ทางสำนักงานสาธารณสุขดำเนินการและได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ในแต่ละอำเภอก็จะมีการจัด Safety Zone ไว้ ซึ่งต่อไปก็จะให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้มากยิ่งขึ้น ส่วนเรื่องของไฟป่า นั้น มีคนเสนอว่า ต้องวางแผนแก้ไขปัญหาตลอดทั้งปีไม่ใช่มาทำในช่วงเดือนมีนาคมเมษายนซึ่งจริงๆแล้วทางจังหวัดและร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนทำมาโดยตลอด เพื่อให้การดูแล ไม่ให้เกิดไฟป่าได้ตลอดทั้งปี แต่ยอมรับว่าอาจจะ ประชาสัมพันธ์น้อยไป สำหรับในส่วนพื้นที่ในเมืองก็จะให้ทางขนส่งจังหวัดดูแลเรื่องของเขม่าควันจากเครื่องยนต์ไอเสีย ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการก่อมลพิษฝุ่นควันเช่นกัน
ทางด้านนายเกรียงศักดิ์ถนอมพันธ์ผู้อำนวยการสปนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กล่าวว่า ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ทางกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารในทุกระดับได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และแสดงความห่วงใยมาโดยตลอด โดยได้เน้นย้ำว่า จะต้องเร่งยุทธศาสตร์ ไม่ให้เกิดไฟและหากมีไฟเกิดขึ้นก็ต้องรีบเร่งในการเข้าไปดับไฟ รวมทั้ง ให้ลดความสูญเสียและผลกระทบต่อบุคลากรด้วยโดยให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานและประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เขตพื้นที่ป่า ซึ่งในส่วนของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ได้บูรณาการร่วมกับทางอำเภอและให้รายงานแผนให้ทางอำเภอก่อนแล้วรายงานต่อมายังจังหวัดและกระทรวงตามลำดับ ทั้งนี้สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือประชาชนและชุมชนในพื้นที่ ซึ่งจะรู้ดีว่าปัญหาไฟที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไร ลำพังสถานีควบคุมไฟป่า 15 สถานีแต่ครอบคลุม 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเกิดวิกฤตขึ้นมา ก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปบูรณาการร่วมกับทางชุดของทางอำเภอ ทางนี้ทางกระทรวงได้ส่งชุดเสือไฟ จากนอกพื้นที่มาช่วยอีก 10 ชุดมาประจำที่เชียงใหม่ซึ่งพื้นที่ไหนล่อแหลมมีความเสี่ยงก็จะส่งชุดเสือไฟเข้าไปในพื้นที่เพราะมีความชำนาญแต่ทุกพื้นที่ก็จะให้หัวหน้าป่าอนุรักษ์หรือหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและหัวหน้าสถานีในพื้นที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้