ผู้ว่าฯเชียงใหม่ออกเยี่ยมจุดตรวจ พร้อมเน้นย้ำใช้มาตรการ 10 รสขม อย่างเคร่งครัด

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ออกเยี่ยมจุดตรวจ พร้อมเน้นย้ำใช้มาตรการ 10 รสขม อย่างเคร่งครัด

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจและด่านตรวจร่วมบูรณาการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมมอบสิ่งของและน้ำดื่มเพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมเน้นย้ำใช้มาตรการ 10 รสขม อย่างเคร่งครัด โดยมีเป้าหมายไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดความเสียเสียน้อยที่สุด

วันที่ 14 เมษายน 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจ ในการป้องกันรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ จุดตรวจบูรณาการและจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 4 แห่ง ได้แก่ ด่านสันทรายน้อย ด่านแม่กวง ด่านเทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย และด่านแม่สา อ.แม่ริม พร้อมมอบสิ่งของ อาทิ กาแฟ น้ำดื่ม ผ้าเย็น เครื่องดื่มชูกำลัง ฯลฯ เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ซึ่งจุดตรวจและด่านตรวจของจังหวัดเชียงใหม่นั้น เป็นการบูรณาการของหลายหน่วยงาน ทั้งตำรวจ ทหาร สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และอปพร. โดยตั้งจุดตรวจร่วมบนถนนสายหลักและถนนสายรองทั่วทั้งจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่เมือง ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐบาลได้สั่งการตามมาตราการ 1ร.2ส.3ข.4ม.(10รสขม) ได้แก่ ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ,ขับรถย้อนศร ,ไม่สวมหมวกนิรภัย ,ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ,ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ,ไม่มีใบขับขี่ ,แซงในที่คับขัน ,มอเตอร์ไซต์ไม่ปลอดภัย ,เมาสุรา, ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ อย่างเคร่งครัด หากพบผู้กระทำความผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาล เพื่อรองรับผู้ประสบอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงหรืออุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง.

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้