“ผู้ว่าฯศุภชัย”มอบนโยบายย้ำการทำงานเชื่อมโยงและบูรณาการทุกภาคส่วน ให้ยึดพื้นที่ อย่ายึดตัวบุคคล ทำงานเป็นทีมเวิร์ค

“ผู้ว่าฯศุภชัย”มอบนโยบายย้ำการทำงานเชื่อมโยงและบูรณาการทุกภาคส่วน ให้ยึดพื้นที่ อย่ายึดตัวบุคคล ทำงานเป็นทีมเวิร์ค

“ผู้ว่าฯศุภชัย”มอบนโยบายให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำการทำงานเชื่อมโยงและบูรณาการทุกภาคส่วน ให้ยึดพื้นที่ อย่ายึดตัวบุคคล ทำงานเป็นทีมเวิร์ค เช็คข้อมูลที่ถูกต้อง ยกกรณีตัวอย่างเหตุช่วยเด็กติดถ้ำหลวงเชียงราย กำชับกรณีมีเหตุการณ์ให้รายงานได้ตลอด 24 ชม.

วันที่ 12 ก.ค. 61 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมมอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่อย่างเป็นทางการ โดยกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการพบกันอย่างเป็นทางการซึ่งในเรื่องของการทำงาน อยากให้ทุกคนเข้าใจและตระหนักถึงนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญในการเชื่อมโยงจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักและมีการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด

“สิ่งสำคัญคือต้องมีแผนพัฒนาระดับพื้นที่ด้วย จะต้องให้มีการเชื่อมโยงจากชุมชน พื้นที่มาจังหวัด ภาคและชาติโดยให้เชื่อมโยงถึงกัน ในการทำงานจะต้องมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่จะทำให้การทำงานประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะ Area Base ไม่ใช่ยึดไปที่ตัวบุคคล พื้นที่จะต้องทำงานร่วมกัน บูรณาการกัน เหมือนกับฟุตบอลที่ต้องทำงานเป็นทีม ไม่ว่าจะเป็นกองหน้า กองกลางหรือกองหลังก็ต้องมาช่วยสนับสนุนกันได้ ไม่มีใครเป็นพระเอก มันต้องอาศัยทีมเวิร์ค การทำงานของเราจะต้องให้เป็นทีมจังหวัดเชียงใหม่ ผมขอให้พวกเราให้ความสำคัญต้องมีการเช็คข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะบิ๊กดาต้าต้องเป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์แล้วนำข้อมูลนั้นไปใช้”ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวและว่า

ในการบริหารราชการจังหวัด ผมจะให้ความสำคัญกับเรื่องของพื้นที่และมอบความรับผิดชอบ ไม่ใช่มอบพื้นที่ หน้าที่แค่นั้น แต่ต้องมอบความรับผิดชอบด้วย เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการช่วยขับเคลื่อน เพราะผู้ว่าฯจะต้องมีผู้ช่วยดูแลงาน ควบคุมงาน ต้องบูรณาการด้วย เหมือนกรณีช่วยเด็กติดถ้ำที่เชียงราย ซึ่งมีความร่วมมือจากหลายภาคส่วนโดยยึดพื้นที่ในการทำงานแบบบูรณาการ การทำงานต้องเชื่อมโยงจากทุกภาคส่วน ทั้งคน งบประมาณ ระบบ และงาน ต้องเชื่อมโยงกันทั้งหมด

ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า สิ่งที่อยากจะฝากในการทำงานคือ ต้องสร้างการรับรู้ให้ประชาชนให้มาก และให้เข้าใจตรงกันอย่าให้เกิดความไขว้เขวหรือไม่เข้าใจ ขอให้ทำงานร่วมกันโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และอยากเห็นคนทำงานที่ถูกต้องและวัดผลได้ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ และฝากอีกเรื่องคือในการทำยุทธศาสตร์แต่ละด้านต้องให้ชัดเจน ทั้งรุก รับ และปรับตัว

นายศุภชัย ยังได้กล่าวถึงแผนงาน โครงการต่างๆ ที่จะต้องขับเคลื่อนต่อไปร่วมกัน ทั้งโครงการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำดี ด้วยหัวใจ”ฝากทุกส่วนราชการให้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาต่อเนื่องทุกเดือนและขอให้ดูแลเรื่องการแต่งกายและกิริยามารยาท ส่วนการแก้ไขปัญหากรณีบ้านป่าแหว่ง ต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจกันต่อไป อีกเรื่องคือโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในหลวงรัชการที่ 9 ได้พระราชทานแนวทางไว้ และสิ่งที่พวกเราจะทำได้คือ การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่ได้ทำร่วมกับทุกหมู่บ้าน โดยต่อไปก็จะนำมาขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

ในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะพัฒนาให้เศรษฐกิจทั้งในเมืองและชนบทให้ขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน รวมไปถึงเรื่องด้านการศึกษา เกษตรและอื่นๆ ด้านวัฒนธรรมอยากให้เชียงใหม่มีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะโครงการร้อยใจรักษ์ที่มีความสำคัญในการดูแลเรื่องความมั่นคงและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งผมจะให้ความสำคัญ มีการเจาะข้อมูลครัวเรือนว่าชีวิตความเป็นอยู่ มีปัญหาใด แหล่งข้อมูลต้องถูกต้องด้วย เรื่องของสิ่งแวดล้อม เรื่องของการศึกษา เรื่องเกษตรและอื่นๆ

นายศุภชัย กล่าวด้วยว่า หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ขอให้ประสานทันที เพราะมีไลน์กันแล้ว ให้ส่งรายละเอียดมาก่อนอย่ารอให้ส่งหนังสือมา เพราะบางทีสื่อได้นำเสนอไปแล้ว ขอให้ไปซักซ้อมบุคลากรในพื้นที่ โดยเฉพาะข่าวสารที่แจ้งต้องส่งได้ตลอด 24 ชม.ส่งแล้วต้องโทร.มาบอกอีกทางหนึ่งด้วย ในเรื่องสุดท้ายที่อยากฝากคือ โครงการของรัฐบาลทั้งโครงการแก้จน สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากของรัฐบาลซึ่งมี 20 โครงการเพื่อประชาชน ซึ่งบางเรื่องได้ดำเนินการแล้ว บางเรื่องกำลังจะออกเป็นกฎหมาย เรื่องการแก้ความเหลื่อมล้ำ ซึ่งรัฐบาลได้พยายามทำมาตรการต่างๆ ไว้ ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และอื่นๆ รวมถึงเรื่องการแก้โกง การปฏิรูประบบราชการ ในการทำงานนั้นงานต่างๆ ทุกคนรู้แล้ว แต่ขอความกรุณาทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกัน มียุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วมกัน ยึดพื้นที่เป็นที่ตั้ง นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายด้วยกัน.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้