ผู้ว่าฯย้ำ 3 มาตรการให้เร่งดำเนินการเพื่อรับมือช่วงสงกรานต์ เผยแม้สถิติลดลงแต่มีอุบัติเหตุหมู่เกิดขึ้นถึง 3 ครั้ง เร่งสร้างความตระหนัก

ผู้ว่าฯย้ำ 3 มาตรการให้เร่งดำเนินการเพื่อรับมือช่วงสงกรานต์ เผยแม้สถิติลดลงแต่มีอุบัติเหตุหมู่เกิดขึ้นถึง 3 ครั้ง เร่งสร้างความตระหนัก

- in headline, จับกระแสสังคม

ปิดศูนย์ฯอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ผู้ว่าฯย้ำ 3 มาตรการให้เร่งดำเนินการเพื่อรับมือช่วงสงกรานต์ เผยแม้สถิติลดลงแต่มีอุบัติเหตุหมู่เกิดขึ้นถึง 3 ครั้ง เร่งสร้างความตระหนักทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ขณะที่ขนส่งเผยผู้โดยสารผ่านสถานีขนส่งทั้งเข้า-ออกลดลง เหตุเพราะใช้รถส่วนตัวกันมาก

ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการ POC อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยกล่าวว่าในช่วง 7 วันอันตรายตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.2560-3 ม.ค.2561 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยซึ่งลดลง

อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ก็ยังเป็นสาเหตุหลัก แต่ที่น่าเป็นห่วงคือจังหวัดเชียงใหม่มีอุบัติเหตุหมู่เกิดขึ้นถึง 3 ครั้งคือที่อ.ฮอด อ.ฝางและที่ อ.พร้าว เป็นสิ่งที่ที่ประชุมได้มาวิเคราะห์ร่วมกันซึ่งก็พบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่อ.ฮอดนั้น เดินทางกันมาจากกรุงเทพฯเป็นครอบครัว และไม่รู้เส้นทาง จึงให้เพิ่มเรื่องของป้ายบอกทางว่าที่ผ่านมามีเพียงพอหรือไม่ โดยเฉพาะป้ายเตือนทางขึ้นเขา ทางลาดชัน คดเคี้ยวการใช้เกียร์ต่างๆ

สำหรับอุบัติเหตุหมู่ที่ อ.ฝางพบว่าเป็นการเช่ารถที่ไม่ถูกต้อง ไม่ได้เช่ารถจากผู้ที่จดทะเบียนรถเช่าและผู้ขับขี่ก็ไม่มีประสบการณ์ ไม่ชำนาญเส้นทางจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ และสุดท้ายเหตุที่ อ.พร้าว เดินทางเป็นครอบครัวและเกิดจากความประมาท

ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า สิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการก่อนที่จะถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น ต้องสร้างจิตสำนึกและใช้กลไกของหมู่บ้าน ชุมชนให้ช่วยกันดูแล ให้คำแนะนำ เพราะอุบัติเหตุแก้ไม่ได้ถ้ายังประมาท นอกจากนี้ได้กำชับแล้วเรื่องของการควบคุมการจำหน่ายสุรา ซึ่งมีกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในเขตอ.สันทราย เป็นเยาวชนอายุ 17 ปี แต่จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่ามาดื่มสุราที่ถนนหน้าศาลากลาง ซึ่งอยู่ในเขตอ.เมือง ได้สั่งการให้ทางอ.เมืองสั่งปิดร้านค้าดังกล่าวแล้วเพราะถือว่าทำผิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

ทางสรรพสามิตก็ยืนยันแล้วว่า การออกใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะต้องมีสถานที่ตั้งเพื่อออกใบอนุญาต การที่จะมาเปิดจำหน่ายทั่วไปตามแหล่งท่องเที่ยว ริมถนนทำไม่ได้ ซึ่งก็ได้เน้นย้ำมาตรการนี้ไปแล้ว และสุดท้ายคือเรื่องของจุดเสี่ยงต่างๆ ในเส้นทางหลวงนั้นทางราชการจะเป็นผู้ดูแลและที่ผ่านมาก็จะไปเน้นควบคุมมาตรการนี้เป็นหลัก แต่กลับพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะเกิดในถนนในหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอต่างๆ ไปสำรวจจุดเสี่ยงในเขตพื้นที่ของตนเองและให้ติดตั้งสัญญาณเครื่องมือเตือนภัยต่างๆ แล้ว พร้อมกับรณรงค์ให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้ตระหนักในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากความประมาท

“ช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก ก็ทำให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น แต่ที่น่ากังวลคือการเดินทางมาของนักท่องเที่ยว เนื่องจากข้อจำกัดของเที่ยวบิน การขยายสนามบิน ดังนั้นนักท่องเที่ยวจะนิยมขับรถกันมาเองเป็นครอบครัวหรือนั่งรถบขส.หรือรถไฟแล้วมาเช่ารถขับเอง การที่ไม่ชำนาญเส้นทางก็เป็นปัญหาหนึ่ง ซึ่งผมได้เจอที่บ้านแม่กำปองซึ่งทางแคบชัน นักท่องเที่ยวก็จอดกลางคันเพราะขับขึ้นไม่ได้ต้องให้คนในพื้นที่มาช่วยขับให้”นายปวิณ กล่าว

ด้านนายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ของจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.60-3 ม.ค.61 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 127 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 135 คนชาย 99 คนหญิง 36 คนและมีผู้เสียชีวิต 10 คนชาย 6 คนหญิง 4 คน

อำเภอที่มีอุบัติเหตุสูงสุดคือสันทราย รองลงมาดอยสะเก็ด ฝางและสันป่าตอง ส่วนผู้เสียชีวิตมากสุดดอยสะเก็ด สันทราย แม่แตงแห่งละ 2 คน และอำเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บคืออ.กัลยาณิวัฒนา แม่ออนและสะเมิง ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมาจากเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนดละทัศนวิสัยไม่ดี ตัดหน้ากระชั้นชิดและสภาพถนนไม่ปลอดภัย

ขณะที่นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 กล่าวว่า สรุป 7 วันศูนย์ฯถนนทั่วประเทศเทียบระหว่างปี 60/61 จำนวนอุบัติเหตุ 3,899/3,841 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4,068/4,005 รายและเสียชีวิต 478/423 คน และสรุปรายงานข้อมูลจากศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 4 จังหวัด เกิดอุบัติเหตุ 278 ครั้ง ผู้ได้รับบาดเจ็บ 293 ราย เสียชีวิต 19 ราย จังหวัดที่มีอุบัติเหตุมากที่สุดคือเชียงใหม่ 127 ครั้งรองลงมาคือ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน ส่วนผู้บาดเจ็บมากที่สุดเชียงใหม่ 135 ราย ลำปาง 73 รายลำพูน 70 รายและแม่ฮ่องสอน 15 ราย สว่นผู้เสียชีวิตเชียงใหม่ 10 ราย ลำพูน 6 ราย แม่ฮ่องสอน 2 รายและลำปาง 1 ราย

ทางด้านนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การเดินทางผู้โดยสาร ที่เดินทางออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วง 7 วันที่ผ่านมา ( 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 ) ผู้โดยสารขาออกจากสถานีขนส่งปีใหม่ 2561 จำนวน

151,039 คน น้อยกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ซึ่งมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 181,327 คน ลดลง 16.70 %

สำหรับผู้โดยสารขาเข้าสถานีขนส่ง ปีใหม่2561 จำนวน 148,792 คน ปีใหม่ 2560 จำนวน 179,699 คน ลดลง 17.19% มีการเสริมรถออกจากสถานีขนส่งเสันทาง เชียงใหม่-กทม จำนวน 44 เที่ยว เส้นทาง เชียงใหม่-จังหวัดอื่นๆ เช่น เชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน ปายและอื่นๆ 164 เที่ยว.

You may also like

อช.ผาแดงแจ้งความดำเนินคดีชายชราวัย 70 ปี ยอมรับจุดไฟเผาพื้นที่สวนแต่ลามเข้าป่าขยายวงกว้าง

จำนวนผู้