ผู้ว่าฯพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนทั้งแม่ริม-หางดง

ผู้ว่าฯพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนทั้งแม่ริม-หางดง

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

ผู้ว่าฯ พร้อมเหล่ากาชาดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อน พร้อมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย โดยจะเร่งเข้าซ่อมแซมและฟื้นฟูเป็นการด่วน

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ , นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ , ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 33 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอแม่ริม และอำเภอหางดง ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 17 เม.ย. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้จากการสำรวจและรายงานเบื้องต้นพบว่า ในพื้นที่อ.แม่ริม มีบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนจำนวน 215 หลังคาเรือน และอ.หางดง มีบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจำนวน 2,450 หลังคาเรือน อีกทั้งยังพบว่ามีผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายบางส่วน

ผวจ.เชียงใหม่พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค และเงินอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และได้รับความเดือดร้อน   โดยเบื้องต้นทางทหาร ตำรวจ อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้เร่งดําเนินการให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมหลังคา และฟื้นฟู พื้นที่ที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ใหญ่ จึงได้เร่งประสานทาง อบจ.เชียงใหม่ และปภ.เชียงใหม่ นำเครื่องมือและอุปกรณ์ขนาดใหญ่มาช่วยเหลือต่อไป

นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศให้อำเภอทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ ข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในช่วงระยะนี้ และขอให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ รวมทั้งแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ กำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมเพื่อบรรเทาภัย ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที หากมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น ขณะเดียวกัน ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากลมกระโชกแรงด้วย

ส่วนทางด้านนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วันนี้(18 เม.ย.) ได้ลงพื้นที่พร้อมกับนายประสิทธิ์ สินธุปี เกษตรอำเภอหางดง นายพัด ไชยวงค์ ประธานศูนย์เกษตรตำบลเพื่อสำรวจ ความเสียหายจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ซึ่งพบว่าในเขตพื้นที่อำเภอหางดงได้รับผลกระทบจำนวน11 ตำบล  โดยนอกจากจะมีบ้านเรือนเสียหายและยังมีพืชผลได้รับผลกระทบเช่น ข้าว ลำไย พืชผัก รวมถึง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ที่มีมูลค่าเสียหายกว่า100,000 บาท ในเขตม.4 ตำบลหนองแก๋วอ.หางดง จ.เชียงใหม่ ซึ่งจะสำรวจความเสียหายเบื้องต้นโดยละเอียดตามขั้นตอน พร้อมเข้าที่ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ต่อไป.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้