ผู้ว่าฯชวนชาวเชียงใหม่ปลูกดอกดาวเรืองถวายความภักดีพร้อมมอบกล้าเมล็ดพันธุ์ให้ทุกอำเภอนำไปปลูก

ผู้ว่าฯชวนชาวเชียงใหม่ปลูกดอกดาวเรืองถวายความภักดีพร้อมมอบกล้าเมล็ดพันธุ์ให้ทุกอำเภอนำไปปลูก

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

ผวจ.เชียงใหม่เปิดโครงการเชียงใหม่ร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรืองถวายความภักดี และมอบกล้าเมล็ดพันธ์ดอกดาวเรืองให้กับอำเภอในพื้นที่ ขณะที่ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในการปลูกดอกดาวเรือง โดยไม่จำเป็นต้องมีบริเวณกว้างก็ได้ เพื่อให้บานสะพรั่งพร้อมกันทั่วพื้นที่

วันที่ 30 พ.ค.2560 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิน ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเชียงใหม่ร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรืองถวายความภักดี และมอบกล้าและเมล็ดพันธ์ดอกดาวเรืองให้กับอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และประดับดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองในบริเวณสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงบริษัทห้างร้าน บ้านเรือนของประชาชน และบริเวณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดและอำเภอให้เกิดความสวยงาม โดยกำหนดมีการวางแผนให้ดอกดาวเรืองสีเหลืองดอกบานสะพรั่ง ในห้วงเวลาตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคมเป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 ถึง 29 ตุลาคม 2560

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นการที่เราจะได้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ตามนโยบาบที่รัฐบาลได้แจ้งมาให้ประดับบ้านเรือน โรงเรียน ห้างร้าน หรืิอสถานที่สำคัญต่างๆ ให้้เต็มไปด้วยพื้นที่ดอกไม้สีเหลืิอง ซึ่งการกิจกรรมในครั้งนี้ เราก็ได้แจกกล้าพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ให้กับอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นที่ปลูกบริเวณกว้าง โดยสามารถปลูกในกระถางก็ได้ พร้อมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีส่วนร่วมในการปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองให้บานสะพรั่งทั่วทุกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้ที่ปลูกง่าย งอกเร็ว ต้นโตเร็ว แข็งแรง ไม่ค่อยมีโรค หากประชาชนหรือหน่วยงานใดสนในจะปลูก สามารถติดต่อมาได้ที่สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีทางเกษตรจังหวัดจัดหาเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าดอกดาวเรืองในราคาไม่สูง ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำการปลูกและดูแลดอกดาวเรือง โดยจะเป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ได้อีกทางหนึ่ง.เช

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้