ผู้ว่าฯชม.เรียกประชุมกลางดึกสั่งยกระดับแก้ปัญหาฝุ่นควัน ด้านทภ. 3 ให้ระดมกำลังลาดตระเวนเฝ้าระวังพท.เสี่ยง

ผู้ว่าฯชม.เรียกประชุมกลางดึกสั่งยกระดับแก้ปัญหาฝุ่นควัน ด้านทภ. 3 ให้ระดมกำลังลาดตระเวนเฝ้าระวังพท.เสี่ยง

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3ขอความร่วมมือให้ทางจังหวัด ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานพิจารณาลดและงดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชั่วคราว พร้อมระดมกำลังเพื่อลาดตระเวนและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง เพื่อควบคุมสถานการณ์ ขณะที่ผู้ว่าฯเชียงใหม่เรียกประชุมกลางดึก สั่งการยกระดับการทำงานและให้ยึดตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 รายงานค่าอากาศเช้าวันนี้ พบว่าสภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ จว.ล.พ.(สีส้ม) จว.ล.ป. (สีแดง) จว.พ.ร. (สีแดง) จว.ต.ก. (สีส้ม) จว.ช.ม.และ จว.พ.ย.เนื่องจากสภาพอากาศมีความแปรปรวนสูง เกิดสภาวะลมสงบ ทำให้มวลอากาศไม่ถ่ายเทต่อเนื่องหลายชั่วโมงในแต่ละวัน ฝุ่นละอองจึงมีแนวโน้มการสะสมตัวเพิ่มขึ้น เมื่อประกอบการการเผาเพื่อบริหารจัดการเชื้อเพลิง การลักลอบเผา รวมถึงฝุ่นที่ถูกพัดมากับลมจากนอกพื้นที่ จึงทำให้ปริมาณฝุ่นละอองใน 9 จังหวัดภาคเหนือ เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในหลายจังหวัด
ทั้งนี้ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียม suomi Npp (VIIRS) ในพื้นที่ 9 จังหวัดพบจุดความร้อน จำนวน 158 จุด พบในพื้นที่ จว.ตาก จำนวน 44 จุด จว.ลำปาง จำนวน 40 จุดและ จว.เชียงใหม่ จำนวน 26 จุด โดยส่วนมากเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 87 จุด พื้นที่ป่าสงวน จำนวน 67 จุด
อย่างไรก็ตามกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ขอความร่วมมือให้ทางจังหวัด ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานพิจารณาลดและงดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชั่วคราว พร้อมระดมกำลังเพื่อลาดตระเวนและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง เพื่อควบคุมสถานการณ์และดับไฟ ก่อนเกิดเการลุกลาม ตลอดจนขอให้มีการบังคับใช้กฏหมายสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือกระทำความผิด โดยเฉพาะ“ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะมีโทษความผิดตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ด้านนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เรียกประชุมทุกส่วนที่เกี่ยวข้องประชุมเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา โดยสั่งการให้มีการยกระดับการดำเนินการตามแผนระดับกลางตามที่ได้สั่งการไว้แล้วอย่างเคร่งครัด โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนถึงหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนทราบถึงค่าฝุ่นละอองในอากาศ Pm 2.5 ในทุกเช้า หากพื้นที่ใดมีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ให้แจ้งประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย ที่สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กชนิด N 95 และงดเว้นการออกกำลังกายในที่โล่งแจ้ง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์พื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่น (safety zone) ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้ทราบ
นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำรถบรรทุกน้ำ ฉีดล้างฝุ่นละอองลงสู่ท่อระบายน้ำในตอนเช้าเพื่อฉีดล้างฝุ่นละอองในอากาศตกลงมาในช่วงกลางคืน ปกคลุมบริเวณอาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และผิวจราจร ได้  พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนฉีดน้ำล้างฝุ่นละอองที่เกาะบริเวณต้นไม้ และหน้าอาคารบ้านเรือนในช่วงนี้ด้วย โดยให้ทุกอำเภอสั่งการให้ อปท.ทุกแห่งรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมภาพกิจกรรมดังกล่าวมาให้ทราบทุกวัน เและให้ทางอำเภอรายงานให้ศูนย์อำนวยการสั่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่ ทราบ ในเวลา 09.30 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทางช่องทาง Line หรือโทรศัพท์ 0-5322-1470, 0-5321-5720

You may also like

อบจ.เชียงใหม่จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566

จำนวนผู้