ผู้ว่าฯกำชับคุมเข้มโคมลอย โคมไฟลอยกระทงต้องได้มาตรฐาน ขออนุญาตถูกต้อง

ผู้ว่าฯกำชับคุมเข้มโคมลอย โคมไฟลอยกระทงต้องได้มาตรฐาน ขออนุญาตถูกต้อง

- in headline, จับกระแสสังคม

พ่อเมืองเชียงใหม่กำชับอำเภอและท้องที่ ตรวจสอบและควบคุมการปล่อยโคมลอย โคมไฟในช่วงเทศกาลลอยกระทง พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ หวั่นผู้ประกอบการไม่รู้นำไปชูเป็นแพคเกจขายนักท่องเที่ยว ย้ำให้ยึดตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ปี 59 ขณะที่ปกครองจังหวัดแจ้งให้ยื่นขออนุญาตก่อน 15 วัน

วันที่ 28 ก.ย.61 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน โดยวาระสำคัญในครั้งนี้ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ มีการชี้แจงถึงมาตรการควบคุมโคมลอยและ โคมควันในงานเทศกาลลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 นี้

ตัวแทนฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงว่า จังหวัดเชียงใหม่มีประกาศจังหวัดเชียงใหม่เรื่องมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟและโคมควัน(ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 โดยความเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่และสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมาและในปีนี้ก็ยังคงใช้ประกาศจังหวัดฯดังกล่าวในการควบคุม

ทั้งนี้ผู้ที่จะปล่อยโคมลอย โคมไฟหรือโคมควันได้ จะต้องยื่นขออนุญาตจากนายอำเภอท้องที่และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น โดยปีนี้จังหวัดเชียงใหม่จะอนุญาตให้ปล่อยโคมลอย หรือโคมไฟได้ในช่วงเวลา 19.00 น.จนถึงเวลา 01.00 น.ของวันถัดไป(22-23 พ.ย.61) แต่ต้องเป็นผู้ที่ยื่นขออนุญาตก่อน 15 วัน เพื่อที่คณะกรรมการจังหวัดจะได้ประสานแจ้งกับศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนโคมควันซึ่งจะปล่อยในเวลากลางวันจะอนุญาตให้ปล่อยได้ในเวลา 10.00-12.00 น.ของวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 หรือตรงกับวันกระทงเล็ก แต่หากผู้ใดฝ่าฝืนในการจุด หรือปล่อยโคมลอยหรือโคมไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษจำคุก 3 ปีและปรับ 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำและปรับ

ทางด้านนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในเรื่องของประกาศจังหวัดเชียงใหม่และมาตรการในการดูแลและควบคุมการปล่อยโคมลอย โคมไฟและวัตถุอื่นๆ ตามประกาศจังหวัดนี้ ให้ทางอำเภอ ท้องที่ ท้องถิ่นและปกครองจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์และชี้แจงอย่างเร่งด่วนและให้เข้าใจ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เนื่องจากขณะนี้มีผู้ประกอบการนำประเพณีลอยกระทงไปจัดเป็นกิจกรรมเพื่อดึงดูดหรือขายแพคเกจแก่นักท่องเที่ยวด้วย โดยเข้าใจผิดคิดว่ามีการอนุญาตให้ปล่อยได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งจริงๆ จะต้องผ่านการขออนุญาตจากอำเภอท้องที่ให้ถูกต้องด้วย

ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า ในเรื่องของการควบคุมดูแล ก็ต้องกำชับนายอำเภอและท้องถิ่นที่กำกับดูแลในแต่ละพื้นที่ ให้ทำการตรวจสอบเรื่องของโคมลอย โคมไฟที่มีการจำหน่ายและใช้ว่าถูกต้องได้มาตรฐาน มผช.หรือไม่ เพราะได้มีการกำหนดขนาดของโคมลอย โคมไฟไว้หมดแล้ว ซึ่งถือว่าการควบคุมให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ให้ได้มาตรฐานเป็นมาตรการในการป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ไม่ใช่ปล่อยให้มีการปล่อยโคมไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน ลอยได้สูง ไฟติดนานแล้วตกไปใส่อาคารบ้านเรือนเกิดปัญหาขึ้นได้ โดยเฉพาะในเรื่องของการบินด้วย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้มีการตรวจสอบดำเนินการอย่างเคร่งครัด.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้