ผู้ประกอบการร้านของที่ระลึกร้องขอความเป็นธรรมอ้างแบงก์ไม่ยอมผ่อนหนี้ชี้ธุรกิจได้รับผลกระทบโควิด-19

ผู้ประกอบการร้านของที่ระลึกร้องขอความเป็นธรรมอ้างแบงก์ไม่ยอมผ่อนหนี้ชี้ธุรกิจได้รับผลกระทบโควิด-19

- in headline, เศรษฐกิจ

ผู้ประกอบการร้านค้าของที่ระลึกย่านสันกำแพงร่อนหนังสือร้องขอความเป็นธรรมถึงกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร อ้างธนาคารไม่ผ่อนหนี้สนองนโยบายรัฐบาลและแบงก์ชาติเพื่อพยุงธุรกิจหลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการร้านจำหน่ายของที่ระลึกย่านถนนสันกำแพง(ถนนสายวัฒนธรรม)ว่า ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากธนาคารไม่ยอมผ่อนผันหนี้ในช่วงที่เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยผู้ประกอบการได้ทำหนังสือร้องเรียนถึงประธานกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร โดยอ้างว่าธนาคารยูโอบี ไม่ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้ผ่อนผันหนี้ให้กับลูกหนี้ธุรกิจเพื่อพยุงเศรษฐกิจ

แหล่งข่าวซึ่งเป็น หนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้ร่วมลงชื่อในหนังสือร้องเรียน กล่าวว่า ในส่วนของบริษัทฯเองก็ได้รับผลกระทบจากช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งมีการล๊อคดาวน์ปิดประเทศ เนื่องจากบริษัทประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 99%  ซึ่งเป็นธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสันกำแพง ในปัจจุบันนี้ธุรกิจท่องเที่ยวในย่านสันกำแพงได้ปิดตัวลงทุกกิจการ จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 บริษัทฯเองก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงส่งผลให้บริษัทต้องปิดหน้าร้านตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 จนถึงปัจจุบัน

“แม้ว่า รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย จะมีนโยบายผ่อนผันหนี้ให้กับกับลูกหนี้ธุรกิจเพื่อพยุงเศรษฐกิจ ธุรกิจท่องเที่ยว โดยให้ธนาคารพิจารณาช่วยเหลือลูกหนี้ แต่ธนาคารยูโอบี ไม่ยอมปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารพยายามเร่งรัดจัดเก็บหนี้สินเหมือนสถานการณ์ปกติ ทั้งที่บริษัท ไมjสามารถเปิดกิจการได้และบริษัทก็ยังมีภาระรับผิดชอบทั้งพนักงาน ค่าสาธารณูปโภคแลดอกเบี้ย รวมทั้งภาระด้านอื่นๆ ที่บริษัทพยายามประคองธุรกิจและพนักงานให้ดำเนินต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ”

บริษัทได้ทำเรื่องผ่อนผันหนี้ส่งไปยังธนาคารยูโอบีหลายรอบ แต่ได้รับคำตอบจากธนาคารว่าไม่สามารถผ่อนผันหนี้ให้ได้ และธนาคารยังแจ้งมาว่าบริษัทจะเข้าสู่ NPL (หนี้ค้างชำระ) ทำให้บริษัทตกที่นั่งลำบาก ในขณะที่ธนาคารอื่นๆ สามารถผ่อนผันหนี้ได้ ซึ่งการกระทำของธนาคารนี้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ ทำให้ธุรกิจเข้าสภาวะล้มละลาย พนักงานได้รับผลกระทบ และสงผลกระทบต่อธุรกิจเป็นวงกว้าง

การกระทำของธนาคารแบบนี้ยิ่งเร่งให้เศรษฐกิจยิ่งจะทรุด เนื่องจากธนาคารไม่สนองนโยบายของรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย ทางผู้ประกอบการจึงได้ร้องขอความเป็นธรรมผ่านไปยังกรรมาธิการฯเป็นกรณีเร่งด่วนแล้ว

ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปธนาคารยูโอบีสำนักงานเชียงใหม่เพื่อสอบถามถึงเรื่องร้องเรียนดังกล่าว แต่ได้รับการปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ โดยอ้างว่า ธนาคารยูโอบีเอง สนองนโยบายรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย ในส่วนของกรณีผู้ประกอบการที่ร้องเรียนผ่านทางสื่อมวลชนนี้ ทางผู้ประกอบการต้องติดต่อกับทางสำนักงานใหญ่ ในส่วนของธนาคารสาขาไม่สามารถดำเนินการได้ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลาง ซึ่งจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ ว่าทางผู้ประกอบการได้ดำเนินการยื่นเรื่องในช่วงที่รัฐบาลมีนโยบายออกมาหรือไม่ ในส่วนของธนาคารเองก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการทุกราย.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้