ผู้ประกอบการร่วม 200 ราย ออกบูธในกิจกรรม Northern Thailand Food Valley ในงาน Lanna Expo 2018

ผู้ประกอบการร่วม 200 ราย ออกบูธในกิจกรรม Northern Thailand Food Valley ในงาน Lanna Expo 2018

ผู้ประกอบการร่วม 200 ราย ออกบูธในกิจกรรม Northern Thailand Food Valley ในงาน Lanna Expo 2018 ระหว่าง 22 มิ.ย.-1 ก.ค.นี้ โชว์จุดเด่นอาหารสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนใน อนาคต

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.61 ที่โรงแรม แอท พิงค์นคร ริเวอร์ไซด์เชียงใหม่ นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสุรพล  ปลื้มใจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  และนายอนุชา มีเกียรติชัยกุลประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรม Northern Thailand Food Valley ภายในงาน Lanna Expo 2018 ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่สากล

นางจันทรัตน์ ปิยะพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า งาน Lanna Expo เป็นงานแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าและบริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 โดยจัดมาต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 5 แล้ว  สำหรับ Theme งานของปีนี้คือ ศาสตร์ศิลป์ถิ่นล้านนา คุณค่าสู่ไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งเป็นการต่อเนื่องจากการที่ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการรับรองจากองค์กร UNESCO ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ หรือ Creative City ใน สาขา Craft & Folk Art ในส่วนของกิจกรรม Northern Thailand Food Valley เอง ก็ได้จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 6 แล้ว

สำหรับการจัดกิจกรรมในปี 2561 นี้ ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในโครงการส่งเสริมการตลาดและการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่สากล วงเงิน 4 ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินการใน 2 กิจกรรมคือ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 61ที่ผ่านมาได้นำผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีศักยภาพไปออกบูทในงาน THAIFEX 2018 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี จำนวน 10 ราย และ ประสบความสำเร็จได้ยอดสั่งซื้อเบื้องต้น 95 ล้านบาท รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักธุรกิจทั้งใน และต่างประเทศมาเที่ยวชมงาน Lanna Expo ที่จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. – 1 กรกฎาคม 2561นี้อีกด้วย

“Northern Thailand Food Valley ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ถือว่ามีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ตลอดช่วง 5 ปีนับตั้งแต่มีการดำเนินการมา โดยเดิมจะมี Command Center อยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่แต่ขณะนี้จะมีการตั้งศูนย์ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งก็จะทำให้มีอยู่ 5 แห่งซึ่งศูนย์นี้จะให้คำปรึกษา ขณะนี้มีการต่อยอดไปยังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งได้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 2 แล้ว

ด้านนายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่า การจัดงาน Northern Thailand Food Valley ในปีนี้ THEME ของงานคือ อาหารสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนใน อนาคต (Northern Creative Food to the Future)  ซึ่งเป็นการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร ที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 จำนวนมากกว่า 200 บูท โดยมีไฮไลท์ที่สำคัญ ได้แก่    Northern Creative Food to the Future ซึ่งจะเป็นพาวิลเลี่ยน ที่จะนำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารในอนาคตจากผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษาชั้นนำ  การจำหน่ายอาหารแผงลอยสไตล์ญี่ปุ่น (Yatai) โดยเมือง Obihiro จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น และร้านอาหารชั้นนำของภาคเหนือตอนบน 1

นอกจากนี้ยังมี Chiang Mai Food Truck Club ซึ่งจะนำเสนออาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายบนรถตกแต่งที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ และสไตล์เฉพาะตัว   รวมถึงการแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร จากผู้ประกอบการชั้นนำใน พื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น ผักผลไม้แปรรูป เครื่องปรุงรส ของทานเล่น   เบเกอรี่ เครื่องดื่ม ชาและกาแฟ ตลอดจนการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริม         การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ในการเชิญผู้ซื้อรายใหญ่จากกรุงเทพ มาทำการเจรจาธุรกิจกับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร ที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เพื่อต่อยอดสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นต่อไปด้วย

ขณะที่นายสุรพล ปลื้มใจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ได้การสนับสนุนกิจกรรม Northern Thailand Food Valley โดยมีการพัฒนาผู้ประกอบการในด้านมาตรฐาน  ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ  ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านส่งเสริมการตลาด  การจัดพื้นที่เชียงใหม่เมืองกาแฟ ภายในโซน Northern Thailand Food Valley  รวมถึงกิจกรรม Cluster อาหารแปรรูป และ Chiang Mai Food Truck ส่วนการสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร ก็จะมีศูนย์ ITC  รวมไปถึง Unit PP และ โครงการที่เกี่ยวข้องด้วย.

นางจันทรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ยังกล่าวเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอาหาร เข้าร่วมชมงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภายในงานลานนาเอ๊กซ์โป 2018 ซึ่งมีความน่าสนใจทั้งทางด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตอาหารในอนาคต (Future Food) ที่จะเป็นแนวโน้มสำหรับการประกอบธุรกิจในอนาคต

นอกจากนั้นภายในงาน Lanna Expo 2018 ยังมีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโซนอื่น ๆ ที่ น่าสนใจ เช่น ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ การท่องเที่ยว และงาน Chiang Mai World Fair ที่ได้เชิญกงสุลต่างประเทศร่วมออกบูทแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจในงานอีกมาก ซึ่งงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ (วันจันทร์-พฤหัส เวลา 10.00-20.00น. และวันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-21.00 น.)

 

 

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้