ผู้ประกอบการยื่นหนังสือ ผวจ.เชียงใหม่ ขอให้ร้านอาหารอีก 20 อำเภอ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณร้านได้

ผู้ประกอบการยื่นหนังสือ ผวจ.เชียงใหม่ ขอให้ร้านอาหารอีก 20 อำเภอ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณร้านได้

สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงยื่นหนังสือ ผวจ.เชียงใหม่ ขอให้ร้านอาหารอีก 20 อำเภอ สามารถเปิดขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณร้านได้ ชี้ช่วงไฮซีซั่นนักท่องเที่ยวหลั่งไหลจะได้กระจายความเสี่ยงลดความแออัดเฉพาะ 5 อำเภอนำร่อง

วันที่ 14 ธ.ค. 64 เวลา 13.30 น. สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับหนังสือสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ นำโดย นายธนิต ชุมแลง นายกสมาคมฯ โดยหนังสือดังกล่าวร้องขอให้ผ่อนคลายให้บริโภคและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหารทั้ง 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยแนบเอกสารรายชื่อร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบกว่า 58 ร้าน

หนังสือระบุว่า คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเซียงใหม่ ได้มีการพิจารณาอนุญาตให้ร้านอาหารสามารถดำเนินการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน ได้ 5 อำเภอ (พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว) ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอจอมทอง และอำเภอดอยเต่า เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ทำให้ร้านอาหารนอกพื้นที่อีก 20 อำเภอ ได้รับผลทระทบและเดือดร้อนกันอย่างมาก อาทิ ประชาชน นักท่องเที่ยว และลูกค้าในพื้นที่ ได้ย้ายร้านที่จะมาใช้บริการไปใช้บริการเพียง 5 อำเภอ ซึ่งมีพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้ยอดขายอาหารได้รับผลกระทบลดลงอย่างมาก

ทั้งนี้หนังสือยังระบุอีกว่า แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้มีเพียง 5 อำเภอ ยังมีสถานที่แหส่งท่องเที่ยวสำหรับรองรับนักท่องเที่ยว อาทิ หมู่บ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน หมู่บัานเทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด หมู่บ้านถวาย อ.หางดง , น้ำพุร้อน ศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้าง อ.สันกำแพง เป็นดัน

นอกจากนี้เพื่อเป็นการลดดวามแออัดของพื้นที่ 5 อำเภอ เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล และ High Season มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดจำนวนมาก ให้สามารถกระจายการใช้บริการในอำเภออื่นๆ ได้ ช่วยกระจายความหนาแน่น ของผู้ใช้บริการหรือลูกค้าร้านอาหารที่จะมาใช้บริการเฉพาะในเขด 5 อำเภอดังกล่าว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มรายได้ของร้านอาหาร ให้ผ่านพันวิกฤตที่มีมาอย่างยาวนาน ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นลดความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมของร้านอาหารทั้งจังหวัดเชียงใหม่

ช่วงเดือนธันวาคมเป็นช่วงเทศกาล ฯลฯ มีการจัดเตรียมสถานที่ บุคลากรเพื่อรองรับฯ แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะได้รับการพิจารณาขายได้เมื่อไหร่ สร้างดวามสับสนให้ทั้งร้านอาหารและลูกค้าที่จะมาใช้บริการทางสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ จึงขอทางจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาให้ร้านอาหารสามารถดำเนินการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ครบทั้ง 25 อำเภอ

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้