ผาเมืองคุมเข้มกิ่วผาวอก-นอแลหลังพบมีการลักลอบและนำพาต่างด้าวหนีเข้าเมืองกว่าครึ่งพัน

ผาเมืองคุมเข้มกิ่วผาวอก-นอแลหลังพบมีการลักลอบและนำพาต่างด้าวหนีเข้าเมืองกว่าครึ่งพัน

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

กองกำลังผาเมืองปรับกำลังเพิ่มความเข้ม 5 อำเภอชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ หลังสกัดจับผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 537 คน พร้อมผู้นำพากว่า 51 คน เผยเพ่งเล็ง 2 จุดสำคัญช่องทางกิ่วผาวอก อ.เชียงดาวและบ้านหลวงนอแล อ.ฝาง
พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า กองกำลังผาเมือง ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของผู้ลักลอบเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้านบริเวณพื้นที่ชายแดน โดยเข้มงวดตรวจตรามิให้มีผู้ลักลอบเข้าเมืองและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายตามเส้นทางหรือช่องทางธรรมชาติ ตลอด 24 ชั่วโมง โดย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 23 มิถุนายน 2564 สามารถสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 139 ครั้ง โดยเป็นแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว จีน และเกาหลีเหนือ จำนวน 537 คน และผู้นำพา อีก 51 คน


ทั้งนี้ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ความยาวแนวชายแดน 227 กิโลเมตร จุดที่ต้องเพ่งเล็งเป็นพิเศษ 2 จุด ได้แก่ ช่องทางกิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว และบ้านหลวง นอแล อำเภอฝาง โดยส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำไร่ ทำสวน และงานเกษตรกรรม กองกำลังผาเมือง มีกำลัง 11 กองร้อย โดยได้มีการวางกำลังชุดปฏิบัติการ สกัดกั้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 22 ชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วยอำเภอเวียงแหง 4 ชุดปฏิบัติการ อำเภอเชียงดาว 5 ชุดปฏิบัติการ อำเภอไชยปราการ 3 ชุดปฏิบัติการ อำเภอฝาง 5 ชุดปฏิบัติการ และอำเภอแม่อาย 5 ชุดปฏิบัติการ ซึ่งจะเป็นจุดตรวจของทหาร จุดตรวจร่วมกับตำรวจ และจุดตรวจร่วมกับอำเภอ ทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการแรงงานค่อนข้างมาก เมื่อมีแรงงานต่างด้าวอยู่ที่ในประเทศไทยอยู่แล้ว โดยเฉพาะตามแนวชายแดน หากเดินทางเข้ามาโดยผิดกฎหมาย ทางการได้ยืดระยะเวลาในการดำเนินการขึ้นทะเบียนต่างๆ อยากจะให้แรงงานแสดงตัวและเข้าสู่กระบวนการ ตามมติ ครม. ที่ได้มีการผ่อนผัน และไม่ต้องเสียเงินให้แก่ผู้นำพาเข้ามาในประเทศอย่างไม่ถูกต้อง
อย่างไรก็ตามประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชายแดน สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้โดยหากตรวจพบหรือมีเบาะแสต่างๆ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเร่งด่วน รวมถึงผู้ประกอบการโรงงาน และสถานประกอบการต่างๆ ควรมีการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมือง หากพบว่ามีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองหรือให้อาศัยพักพิง จะถือว่ามีความผิดและต้องถูกดำเนินการทางกฎหมาย

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้