ผักตบชวาไหลเข้าเต็มเขื่อนแม่งัดฯ อ.แม่แตงบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันจัดเก็บนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยแจกจ่ายเกษตรกร

ผักตบชวาไหลเข้าเต็มเขื่อนแม่งัดฯ อ.แม่แตงบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันจัดเก็บนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยแจกจ่ายเกษตรกร

อำเภอแม่แตง บูรณาการ โครงการเขื่อนแม่งัดฯ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ชาวบ้าน อ.แม่แตง และผู้ประกอบการแพท่องเที่ยวเขื่อนแม่งัด รวมกว่า 200 คน กำจัดผักตบชวาในเขื่อนแม่งัด หลังปีนี้ฝนดีน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงเต็มความจุอ่างที่ 265 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ผักตบชวารวมกว่า 500 ตัน ที่อยู่ในแม่น้ำสาขาน้ำแม่งัดไหลมากับน้ำมาอยู่หน้าเขื่อน และติดค้างตามแพท่องเที่ยวส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยการเดินเรือของชาวประมงและเรือรับส่งนักท่องเที่ยว ผักตบชวาทั้งหมดที่เก็บขึ้นจากน้ำจะนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักแจกจ่ายเกษตรกรต่อไป

วันที่ 25 ต่อเนื่องถึงวันที่ 27 ต.ค. 65 นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง พร้อมด้วย นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.แม่แตง เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ชาวบ้าน อ.แม่แตง และผู้ประกอบการแพท่องเที่ยวเขื่อนแม่งัด รวมกว่า 200 คน พร้อมกับเครื่องจักรกล และเรือกำจัดวัชพืชในน้ำ ช่วยกันกำจัดผีกตบชวาที่ไหลมารวมกันหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติศรีลานนา หลังเจ้าหน้าที่และชาวประมงพื้นบ้าน ตลอดจนผู้ประกอบการแพท่องเที่ยว นำเรือหางยาวและเรือกำจัดวัชพืชในน้ำรวม 20 ลำ ช่วยกันผลัก ผักตบชวาที่ลอยอยู่ตามจุดต่างๆ หน้าเขื่อนมารวมกัน ก่อนจะใช้รถแบ็คโฮตักผักตบขึ้นรถบรรทุกนำไปกองรวมกันไว้

นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้ประชุมวางแผนในการกำจัดผักตบชวากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปแผนระยะสั้นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในเขื่อนแม่งัดและชาวบ้านในพื้นที่ อ.แม่แตง ตลอดจนผู้ประกอบการแพท่องเที่ยวในเขื่อนแม่งัดฯ บูรณาการนำเรือกำจัดวัชพืชและเรือประมงของชาวบ้าน ตลอดจนเรือหางยาวดำเนินการกำจัดผักตบชวา นอกจากนี้ประสานขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 นำเครื่องจักกลหนัก มาช่วยกำจัดผักตบชวาบริเวณหน้าเขื่อนแม่งัดก่อน ส่วนแผนระยะยาวทางอำเภอจะได้ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานอื่นให้นำเครื่องจักรกลลงพื้นที่กำจัดผักตบชวาที่ติดค้างตามจุดต่างๆ ด้านในเขื่อน ซึ่งเป็นจุดที่ต้องใช้เรือในการเข้าพื้นที่ ซึ่งผักตบชวาที่นำขึ้นจากเขื่อนแม่งัดทั้งหมด ทางเจ้าหน้าที่จะนำไปกองรวมกันไว้เพื่อเตรียมนำไปทำปุ๋ยหมักนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรต่อไป

ขณะที่นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล กล่าวว่า ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดฯ ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากลำน้ำสาขาของน้ำแม่งัด ไหลลากลงสู่ตัวเขื่อนเป็นจำนวนมากล่าสุดน้ำในเขื่อนมีปริมาณกักเก็บเต็มความจุ ทำให้ผักตบชวาที่อยู่ตามแอ่งน้ำ ลำน้ำสาขา ไหลมากับน้ำมาสู่หน้าเขื่อนอย่างรวดเร็วจากการใช้โดรนบินสำรวจ คาดว่าผักตบชวาทั้งหมดมีปริมาณถึง 500 ตัน หากไม่มีการกำจัดออกระยะยาวอาจแพร่พันธุ์จนเต็มหน้าเขื่อน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับน้ำในเขื่อนซึ่งใช้เป็นต้นทุนในการผลิตน้ำประปาช่วงฤดูแล้งหลายอำเภอทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวักลำพูน นอกจากนี้ผักตบชวาที่ลอยตามน้ำยังส่งผลกระทบกับการแล่นเรือของชาวประมง และเรือรับส่งนักท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ แพท่องเที่ยวอักด้วย

ด้านนายอนันต์ พูลเพิ่มทรัพย์ ประธานชมรมผู้ประกอบการท่าเรือเรือนแพเขื่อนแม่งัดฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาผักตบชวาในเขื่อนแม่งัดฯ เบื้องต้นได้ประสานไปยังผู้ประกอบการแพท่องเที่ยวทั้ง 10 ราย ช่วยกันใช้ไม้ไผ่ล้อมผักตบชวาไว้ไม่ให้ลอยกลางน้ำ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับการเดินเรือของชาวประมง และเรือรับส่งนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันผู้ประกอบการได้ช่วยกันกำจัดผักตบชวาที่ลอยอยู่ตามแพของตนเป็นการช่วยกันกำจัดผักตบชวา เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้