ผวจ.เชียงใหม่ Kick off หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ

ผวจ.เชียงใหม่ Kick off หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

ผวจ.เชียงใหม่เปิดกิจกรรม Kick off ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เผยเชียงใหม่มีเป้าดำเนินการทั้ง 25 อำเภอๆ ละ 1 หมู่บ้าน

วันนี้ (10 พ.ค. 62) ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่เวลา 10.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน              รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี     บรมราชาภิเษก ในพื้นที่ 76 จังหวัด 878 อำเภอๆ ละ 1 หมู่บ้าน  รวม 878 หมู่บ้าน โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการ จำนวน 25 อำเภอ ๆ ละ 1 หมู่บ้าน รวม 25 หมู่บ้าน                           วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านและสร้างความสุขให้ประชาชน ระยะเวลาดำเนินงาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม 2562

การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กำหนดกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

  1. การเปิดโครงการฯ หรือ Kick Off พร้อมกันทั่วจังหวัด ในวันนี้
  2. การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และจัดทำป้ายโครงการฯ
  3. การปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10
  4. กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสื่อสารสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงใหม่                  จึงได้ดำเนินการเปิดโครงการฯ ณ วัดสว่างเพชร บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมประกอบด้วย                       การมอบเกียรติบัตร การเปิดป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกต้นรวงผึ้ง และกิจกรรมจิตอาสา “รณรงค์ ร่วมกันคัดแยกขยะ”

สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอแม่ริม หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำกลุ่มองค์กร เครือข่าย และพี่น้องประชาชนจิตอาสาบ้านหนองปลามัน รวม 250 คน.

You may also like

“นายกฯพิชัย”เผยผลจากกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกีฬาและท่องเที่ยวส่งผลให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าพักโรงแรม รีสอร์ทปีงบฯ 66 พุ่งสูงถึง 46 ล้านบาท

จำนวนผู้