ผวจ.เชียงใหม่ วอนทุกภาคส่วนร่วมมือขับเคลื่อนการทำงาน พร้อมเน้นย้ำหัวหน้าส่วนราชการ เตรียมพร้อมและรับมือในสถานการณ์แก้ไขปัญหาสาธารณภัย

ผวจ.เชียงใหม่ วอนทุกภาคส่วนร่วมมือขับเคลื่อนการทำงาน พร้อมเน้นย้ำหัวหน้าส่วนราชการ เตรียมพร้อมและรับมือในสถานการณ์แก้ไขปัญหาสาธารณภัย

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

ผวจ.เชียงใหม่ วอนทุกภาคส่วนร่วมมือขับเคลื่อนการทำงาน พร้อมเน้นย้ำหัวหน้าส่วนราชการ เตรียมพร้อมและรับมือในสถานการณ์แก้ไขปัญหาสาธารณภัย หมอกควันและไฟป่า รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงามให้สมกับเป็นสมาร์ทซิตี้

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม  2561 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 7/2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวในที่ประชุมว่า ในการทำงานในพื้นที่ เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความสำคัญและมีภารกิจหลากหลายจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน ภาคเอกชนและสื่อมวลชน นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ได้รับมอบนโยบายจากรมว.มหาดไทยและได้ชี้แจงถึงสถานการณ์การป้องกันและรับมืออุทกภัย ดินโคลนถล่ม

“สำหรับสถานการณ์น้ำของจังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ยังสามารถรับน้ำได้อีก 50% ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดเชียงใหม่มี 180 หมู่บ้านและ 20 หมู่บ้านที่เสี่ยงมากๆ คือที่ต.แม่งอน อ.ฝางซึ่งได้กำชับนายอำเภอไปแล้ว ส่วนพื้นที่น้ำท่วมในเขตเมือง บริเวณต้นน้ำคือตั้งแต่ อ.เชียงดาวลงมาจะมีฝายรองรับ รวมถึงในเขตเมืองก็มีการบริหารจัดการน้ำโดยใช้ แผนปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่เศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ 2561 One Map ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 โซนในการบริหารจัดการเพื่อสูบน้ำออก โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกว่า 10 หน่วยงาน 42 จุด มีเครื่องสูบน้ำจำนวน 68 เครื่อง (ขนาด 8-12 นิ้ว) ซึ่งสามารถติดตั้งได้ภายใน 2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างทันท่วงที”ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวและชี้แจงอีกว่า

อีกสถานการณ์หนึ่งที่ย้ำเตือนกันล่วงหน้าคือปัญหาหมอกควัน และไฟป่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ซึ่งปัญหาหนัก เบา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แวดล้อมในแต่ละปี แม้ว่าขณะนี้ยังอยู่ในช่วงฤดูฝน แต่ก็เพื่อกระตุ้นเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอำเภอ เกษตร ป่าไม้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ โดยเฉพาะการลดปริมาณเชื้อเพลิง เนื่องจากไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากฝีมือคนมากกว่าธรรมชาติ และต้องทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ในการลดการเผา จึงขอให้เริ่มทำความเข้าใจและเริ่มดำเนินการลดปริมาณเชื้อเพลิงและการเตรียมการก่อนเข้าสู่ฤดูหมอกควันด้วย

ประเด็นต่อมาคือเรื่องของการพัฒนาเมือง เพราะเชียงใหม่เป็นจังหวัดสำคัญหนึ่งของประเทศไทยที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว  ซึ่งจะต้องดำรงไว้ซึ่งความสวยงาม และเชียงใหม่ถูกกำหนดให้เป็นเมืองสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะ ซึ่งประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมต้องดี ความสวยงาม ความเป็นระเบียบ การวางผังสวยงาม มีอัตลักษณ์ คนดีงาม มีขนส่งสาธารณะ มีพลังงานสะอาดและสมาร์ทในเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงการมีแอพพลิเคชั่นและเทคโนโลยีที่ประชาชนเข้าถึงสะดวก ซึ่งเชียงใหม่เป็น 1 ใน 7 เมืองอัจฉริยะ ซึ่งจะมีการประชุมวางแผนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป แต่สิ่งที่จะต้องฝากไว้ตรงนี้คือเรื่องความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม ทั้งป้าย คลอง ริมทางหลวง เพราะเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ

สำหรับเรื่องจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งสอนให้คนไทย รักและสามัคคีกัน ซึ่งเชียงใหม่ดำเนินการมาตลอดและขอให้ทำต่อเนื่อง ทั้งการนำจิตอาสาดูแลที่สาธารณะและช่วยเหลือเวลาเกิดสาธารณภัย เพื่อช่วยกันดูแลสังคม ดูแลความสะอาด เรียบร้อย จึงขอให้อำเภอและท้องถิ่นดูแลเรื่องนี้ด้วย โดยเฉพาะผู้ที่เป็นจิตอาสาขอให้ดูแลเรื่องการแต่งกายให้ถูกต้องด้วย.

You may also like

อช.ผาแดงแจ้งความดำเนินคดีชายชราวัย 70 ปี ยอมรับจุดไฟเผาพื้นที่สวนแต่ลามเข้าป่าขยายวงกว้าง

จำนวนผู้