ผบ.นบ.ยส.35 ลงพื้นที่อำเภอไชยปราการ เพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลเพิ่มความเข้มก่อนหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์

ผบ.นบ.ยส.35 ลงพื้นที่อำเภอไชยปราการ เพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลเพิ่มความเข้มก่อนหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์

ผบ.นบ.ยส.35 ลงพื้นที่อำเภอไชยปราการ เพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้น พร้อมมอบนโยบายเพิ่มความเข้มก่อนหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์


วันที่ 28 มี.ค.67 เวลา 10.00 น. พล.ท.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือ หรือ นบ.ยส.35 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดสกัดกั้นในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ ที่กองบัญชาการสกัดกั้นที่ 1 ,2 นบ.ยส.35 อ.ไชยปราการ และอ.ฝาง เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะการตั้งจุดตรวจจุดสกัด การลาดตระเวนในพื้นที่เป้าหมาย ที่กลุ่มขบวนาการลักลอบค้ายาเสพติดใช้ในการลำเลียงเพื่อสกัดกั้นป้องปราม นอกจากนี้การลงพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กำลังพล เพื่อให้มีขวัญกำลังใจในการปกิ เนื่องจากช่วงนี้กำลังพลยังคงทำหน้าที่เฝ้าตรวจพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่ง ผบ.นบ.ยส.35 ขอให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังขีดความสามารถบนพื้นฐานของความปลอดภัย
สำหรับกองบัญชาการสกัดกั้นที่ 1 ,2 นบ.ยส.35 อ.ไชยปราการมีเป้าหมายการดำเนินงาน 2 อำเภอ ได้แก่ อ.ไชยปราการและ อ.เวียงแหง ปัจจุบันมีหมู่บ้านเป้าหมายที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ 9 หมู่บ้าน ตามแผนการสกัดกั้นประกอบกับช่วงเทศกาลจะมีวันหยุดยาว อาจทำให้กลุ่มขบวนการค้ายาใช้โอกาสช่วงนี้ขนยามาพักคอยในพื้นที่ได้


ทั้งนี้กลุ่มขบวนการยังคงใช้การลักลอบลำเลียงจากนอกประเทศเข้ามาพักตามแนวชายแดนการเดินเท้าเข้ามาพักไว้ในเขตพื้นที่อำเภอชายแดน และจ้างผู้ขนด้วยยานพาหนะเพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ตอนใน มีรูปแบบที่หลากหลาย แทรกซึม และนัดหมายในชุมชน ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสาวถึงผู้สั่งการที่แท้จริงได้ นอกจากนี้ยังแฝงมากับกลุ่มนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆ


อย่างไรก็ตามปัจจุบัน นบ.ยส.35 มีผลการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ 11 อำเภอชายแดนภาคเหนือ
ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 66 – 26 มี.ค. 67 จำนวนทั้งสิ้น 51 ครั้ง แบ่งเป็น การปะทะ 24 ครั้ง การจับกุม 23 ครั้ง และ การขยายผลยึดทรัพย์ 4 ครั้ง สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 851 ราย เสียชีวิต 24 ศพ ยาบ้า 70 ล้านเม็ดเศษ , ไอซ์ 1886 กก. เฮโรอีน 230 กก. และฝิ่นดิบ 163 กก. ยึดทรัพย์ 51 ล้านบาทเศษ (โดยภาพรวม
ห้วงเวลาเดียวกัน ผลการจับกุมยาบ้าเพิ่มขึ้น 25 ล้านเม็ดเศษ คิดเป็นร้อยละ 35, ไอซ์ เพิ่มขึ้น 975 กก.
คิดเป็นร้อยละ 51.7 )


ผบ.นบ.ยส.35 กล่าวต่อว่า การลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ 5 อำเภอชานแดนของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพลที่ยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กำลังพลทุกนายทำหน้าที่ของตนเองในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นย้ำการใช้อาวุธเมื่อมีเหตุจำและใช่อย่างมีสติเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความสำเร็จ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต

You may also like

แสนสิริจ่อคิวเปิดตัว “เมคิน เฮาส์” คอนโดสไตล์รีสอร์ท ใกล้เซ็นทรัล เชียงใหม่ พรีเซลล์วันที่ 22 – 23 มิ.ย. พร้อมชมห้องตัวอย่าง

จำนวนผู้