ผนึกเครือข่ายคู่คิดอุตสาหกรรม 35 หน่วยงานลงนามความร่วมมือสนับสนุนเอสเอ็มอีในจังหวัดเชียงใหม่

ผนึกเครือข่ายคู่คิดอุตสาหกรรม 35 หน่วยงานลงนามความร่วมมือสนับสนุนเอสเอ็มอีในจังหวัดเชียงใหม่

35 หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการทำงานช่วยเหลือผู้ประกอบการ

ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง นายสมชาย  หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนSMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายคู่คิดอุตสาหกรรม IP:INDUSTRIAL  PARTNER  โดยมีนายกฤษณ์  ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดตั้งเครือข่ายคู่คิดอุตสาหกรรมเมื่อปี พ.ศ 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการ การทำงานในการส่งเสริม SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกัน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐบาลญี่ปุ่น โดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือ JICA  และได้มีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการมาระยะหนึ่งจนถึงปัจจุบัน ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรม IP:INDUSTRIAL  PARTNER หรือเรียกย่อๆว่า iP: : INDUSTRIAL PARTNER ประกอบด้วยพันธมิตรจำนวน 13 หน่วยงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญของการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานผู้ให้บริการ SMEs  จึงได้มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโครงการสร้างเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่         ในการให้บริการแบบบูรณาการ (One Stop Service Network For SMEs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการบูรณาการความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นรูปธรรม         ซึ่งตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนองค์กรหรือหน่วยงานเครือข่ายคู่คิดอุตสาหกรรม (iP : INDUSTRIAL PARTNER) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน จากเดิมจำนวน 13 หน่วยงาน ให้ได้อย่างน้อย 30 หน่วยงาน

“ ในวันนี้ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ของเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จำนวนทั้งสิ้น 35 หน่วยงาน และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในเครือข่ายได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงาน และแนวทางการบูรณาการโครงการในระยะต่อไปของเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปด้วย”นายสมชายกล่าวและชี้แจงอีกว่า

การสร้างเครือข่ายคู่คิดอุตสาหกรรมนี้จะมีอยู่ 4 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยเริ่มที่แรกที่เชียงใหม่ก่อนซึ่งจะเป็นการพยายามเติมเต็มกระบวนการพัฒนาเอสเอ็มอี ซึ่งระบบที่ใช้เป็นแอพพลิเคชั่นในการสร้างเครือข่ายที่จะคอยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมของหน่วยงาน โดยกระทรวงฯมุ่งหวังว่าจะช่วยเอสเอ็มอีที่มีอยู่ทั่วประเทศในจำนวน 3 ล้านรายได้มากขึ้น.

You may also like

“นายกฯพิชัย”เผยผลจากกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกีฬาและท่องเที่ยวส่งผลให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าพักโรงแรม รีสอร์ทปีงบฯ 66 พุ่งสูงถึง 46 ล้านบาท

จำนวนผู้