ผช.ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่า ภาคเหนือ ย้ำแนวทางการปฏิบัติให้เน้นการป้องกัน ดีกว่าการแก้ไข

ผช.ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่า ภาคเหนือ ย้ำแนวทางการปฏิบัติให้เน้นการป้องกัน ดีกว่าการแก้ไข

ผช.ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่า ภาคเหนือ ย้ำแนวทางการปฏิบัติให้เน้นการป้องกัน ดีกว่าการแก้ไข เพื่อให้ปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน ในช่วงเดือนมีนาคมถึง เมษายน ซึ่งเป็นช่วงวิกฤติหนักคลี่คลาย

ที่ศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่า ภาค 3 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นควัน PM 2.5 ในความรับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่า ภาค 3 โดยมีหน่วยงานที่มีส่วนในการปฏิบัติงานในการป้องกันและดับไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ และอีก 16 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมทั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมรับฟังนโยบายในการแก้ไขปัญหาไฟป่า ฝุ่นควัน ผ่านระบบ VDO Teleconference

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ จากการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งการรณรงค์สร้างการรับรู้ การลาดตระเวน เฝ้าตรวจ การทำแนวกันไฟ การปฏิบัติการดับไฟป่า ตลอดจนการดึงเชื้อเพลิงออกจากป่า ทำให้การตรวจพบจุดความร้อนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 7 มีนาคม ลดลงเหลือเพียง 1679 จุด พื้นที่เผาไหม้ 68,685 ไร่ จำนวนวันค่า PM 2.5 สูงเกินมาตรฐานลดลงจาก 54 วันเหลือเพียง 25 วัน ซึ่งเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้

อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงวิกฤติฝุ่นควันของทุกปี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวเน้นย้ำหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในทุกจังหวัด วางแผนการรับมือ วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา ข้อขัดข้อง ตลอดจนสิ่งที่จำเป็น เพื่อจัดทำแผนการสนับสนุนเร่งด่วน มาศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. เพื่อให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในภาคเหนือสัมฤทธิผล โดยย้ำให้มุ่งเน้นมาตรในการป้องกันเป็นหลัก สำหรับการเดินทางมาติดตามงานด้านการป้องกันไฟป่าในครั้งนี้ นอกจากมอบนโยบายตามที่นายกรัฐมนตรีห่วงใยแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย

———————————————
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่า ภาค 3

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้