ป.ป.ท.ลงนาม MOU ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และมช.ในการขับเคลื่อนให้เชียงใหม่เป็นจังหวัด Smart Governace

ป.ป.ท.ลงนาม MOU ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และมช.ในการขับเคลื่อนให้เชียงใหม่เป็นจังหวัด Smart Governace

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

ป.ป.ท.ลงนาม MOU ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และมช.ในการขับเคลื่อนให้เชียงใหม่เป็นจังหวัด Smart Governace นำร่องสนองนโยบายรัฐบาล เน้นอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  นายกฤษณ์ ธนาวนิช  รองผวจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ฉัตร์ชัย ยอดอุดม รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และดร.อรอร ภู่เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ (Smart City) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า 120 คน

ดร.ฉัตร์ชัย ยอดอุดม รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(คตช.)ได้เสนอให้รัฐบาลประกาศให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบตามมติครม.เมื่อ 4 เม.ย.2560 จังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 2 จังหวัดนำร่องในโครงการ Smart City พร้อมกับจังหวัดภูเก็ตที่จะประสานความร่วมมือกับสำนักงานป.ป.ท.ขับเคลื่อนให้จัหวัดเชียงใหม่เป็น Smart Governance เพื่อส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุน Start up ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ตลอดจนประชาชนที่ขอรับบริการภาครัฐ การอนุมัติ อนุญาตตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ปลอดการรับสินบนทุกรูปแบบ

“ปัจจุบันมีข้อร้องเรียนจากประชาชนมาก ซึ่งแต่เดิมอาจจะมองว่าการที่ประชาชนมาร้องเรีนมากเพราะมีการทุจริตคอรัปชั่นมากไม่ใช่ แต่ที่มาร้องป.ป.ท.มากเพราะคิดว่าร้องเรียนไปหน่วยงานอื่นแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรม การตรวจสอบล่าช้า ซึ่งรัฐบาลก็มีนโยบายนี้ออกมาเพราะหวังให้เกิดการส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ รวมถึงเอสเอ็มอีและประชาชนที่ขอรับบริการจากภาครัฐได้รับการอนุมัติ อนุญาตได้รับความสะดวก รวดเร็ว ป้องกันปัญหาการทุจริตและยืนยันว่าไม่ได้จะไปกดดัน”รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กล่าวและว่า

ป.ป.ท.ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ก็จะให้เกิดการขับเคลื่อน เช่นเมื่อมีเรื่องร้องเรียนในเชียงใหม่เกี่ยวกับ Smart City ทางป.ป.ท.เขต 5 ก็จะเข้าไปร่วมทำงานให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งการทำงานของป.ป.ท.ในการตรวจสอบภาครัฐไม่ใช่จะทำจนทำให้ส่วนราชการรู้สึกอึดอัดทำงานไม่ได้ ยืนยันว่าจะอำนวยความสะดวก ไม่ได้ดึงขาแต่เป็นการแก้ไข การเรียนรู้ผ่าน Smart City จะเป็นการตรวจสอบให้ถูกต้อง จะทำให้ส่วนราชการไม่ต้องมากังวลใจว่าเมื่อเกษียณไปแล้วจะมาพัวพันหรือต้องไปรับโทษอะไร และประชาชนก็สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน 1206 ได้ โดยปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนที่ป.ป.ท.เขต 5 ประมาณ 300 กว่าเรื่องหากเทียบกับปีที่แล้วมีประมาณ 400 กว่าเรื่อง แต่สำหรับการทำงานร่วมกับจังหวัดและมช.ในการขับเคลื่อน Smart City ในครั้งนี้จะเริ่มจากเรื่องร้องเรียนเข้าใหม่ ส่วนที่ร้องเรียนมาก็ยังคงดำเนินการตามกระบวนการเช่นเดิม.

 

You may also like

แสนสิริจ่อคิวเปิดตัว “เมคิน เฮาส์” คอนโดสไตล์รีสอร์ท ใกล้เซ็นทรัล เชียงใหม่ พรีเซลล์วันที่ 22 – 23 มิ.ย. พร้อมชมห้องตัวอย่าง

จำนวนผู้