ปีนี้เป็นปีแรกที่เชียงใหม่ใช้วิธีบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยให้ลงทะเบียนล่วงหน้า

ปีนี้เป็นปีแรกที่เชียงใหม่ใช้วิธีบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยให้ลงทะเบียนล่วงหน้า

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าฯชี้แนวทางบริหารจัดการเชื้อเพลิง ลดการเกิดจุดความร้อนได้มาก เผยเปิดให้ลงทะเบียนกว่า 8 แสนไร่แต่อนุมัติเพียงครึ่งเดียว

นายสมคิด ปัญญาดี ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นpm2.5 จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กล่าวว่า ปี 2563 ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีจุดความร้อนเกิดขึ้น 21,658 จุดในช่วงเดือนมี.ค.63 มีจุดความร้อนเกิดขึ้น 13,215 จุด ขณะที่ปี 64 มีจุดความร้อนเกิดขึ้น 6,532 จุด ทั้งนี้ปีนี้แนวทางทำงานจังหวัดเชียงใหม่ใช้วิธีบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนเหนือและโซนใต้และให้มีการลงทะเบียนก่อน ซึ่งปีนี้มีผู้ลงทะเบียนเพื่อบริหารจัดการเชื้อเพลิง 821,527 ไร่และทางศูนย์ฯได้พิจารณาให้มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงได้ 483,852 ไร่ โดยได้ดำเนินการไปแล้ว 198,810 ไร่ แยกเป็นพื้นที่เกษตร 21,664 ไร่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 75,916 ไร่และพื้้นที่ป่าสงวน 100,346 ไร่โดยพื้นที่ทางโซนเหนือเริ่มบริหารจัดการเชื้อเพลิง 1 มี.ค-30 เม.ย.ซึ่งระบบการบริหารจัดการเชื้อเพลิงจะดูค่าคุณภาพอากาศ ซึ่งโซนใต้ค่าสูงสุด 98 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.ที่อ.แม่แจ่ม ซึ่งค่าสูงสุดในเดือนมี.ค.132 มี.ค.เมื่อ 11 มี.ค.เทียบกับช่วงเดียวกัน 353 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.ที่เชียงดาว ซึ่งมีจุดความร้อนและความเข้มข้นของ pm2.5 สูงมาก ด้วยเหตุนี้จังหวัดจึงใช้การบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยตั้งเป้าไว้ที่ไม่เกิน 150 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.

พื้นที่เผาไหม้เดือนก.พ.-1.6 แสนไร่ ตลอดทั้งปี 63 มีพื้นที่เผาไหม้ 1.3 ล้านไร่ ซึ่งปัจจุบันเดินมาถึงครึ่งทางพื้นที่เผาไหม้ลดลงมากและทางจังหวัดคาดว่าจากการควบคุมและสั่งการดับไฟอย่างรวดเร็ว แม้จะมีจุดความร้อนมากก่อนฝนจะมาก็จะดับให้เร็วที่สุดเพื่อให้มีพื้นที่เผาไหม้และค่าฝุ่นให้น้อยที่สุด            จากสมมตฐานของผศ.ชาคริตพบว่าแม้ในเชียงใหม่ไม่มีการเผาเลย ค่าคุณภาพาอากาศจะสูงถึง 130 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.หรือประมาณ 60% ค่าคุณภาพอากาศมาจากพื้นที่อื่น

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้