ปิดวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง ในตัวเมืองเชียงใหม่เป็นเวลา 8 วัน หลังพบพระภิกษุสามเณร ติดโควิค 7 รูป

ปิดวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง ในตัวเมืองเชียงใหม่เป็นเวลา 8 วัน หลังพบพระภิกษุสามเณร ติดโควิค 7 รูป

คณะกรรมการวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง ขอกำลังเจ้าหน้าที่มาช่วย หลังจากทางวัดขอปิดทำความสะอาดและกักตัวเป็นเวลา 8 วัน หลังพบพระภิกษุสามเณร ติดโควิค 7 รูป และ งดกิจนิมนต์ห้ามคนในออก และห้ามคนนอกเข้า


เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.64 ที่วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ปิดประตูวัดเจ็ดยอดฯเพื่อป้องกันไม่ให้คนภายนอกเข้าไปในวัด เนื่องจากทางเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ขอให้มาช่วยดำเนินการปิดและตรวจไม่ให้คนเข้า-ออก ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2565 เป็นเวลา 8 วัน โดยได้ปิดประตูเข้า-ออกวัดทั้ง 3 ด้าน ห้ามคนในออก และไม่ให้คนนอกเข้า โดยมีเจ้าหน้าที่อสม.และฝ่ายปกครอง เฝ้าประตูเข้าออก ถึงแม้จะมีญาติโยมเตรียมของจะมาทำบุญ ไม่สามารถเข้าไปได้ จึงนำอาหารหรือผลไม้ ฝากเจ้าหน้าที่นำไปถวายวางไว้หน้ากุฎิแทน

ทั้งนี้หลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบสามเณร 2 รูป ซึ่งเดินทางไปต่างพื้นที่ และติดโควิค และนำเชื้อมากระจาย ไปสู่พระภิกษุและสามเณรลูกวัด ภายในวัดอีก 5 รูป รวมมีผู้ติดเชื้อ 7 ราย เป็นคัสเตอร์ใหม่ ทำให้ต้องกักตัว พระภิกษุและสามเณรทั้งวัดมากกว่า 30 รูป ที่มีความเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ รวมทั้งท่านเจ้าคุณ พระเทพปริยัติ เจ้าอาวาส มีตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ต้องงดกิจนิมนต์ทั้งหมดทำให้จังหวัดเชียงใหม่ มียอดผู้ป่วยสะสมมมากถึง 28.777 ราย เสียชีวิตสะสมแล้ว 177 ราย และยังนอนรักษาอาการป่วยจำนวน 809 ราย.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้