“ปวิณ”ย้ำหัวหน้าส่วนราชการเร่งสนองนโยบายรัฐบาลไทยนิยม ยั่งยืน กำชับนายอำเภอหารือท้องถิ่นเน้นความถูกต้อง

“ปวิณ”ย้ำหัวหน้าส่วนราชการเร่งสนองนโยบายรัฐบาลไทยนิยม ยั่งยืน กำชับนายอำเภอหารือท้องถิ่นเน้นความถูกต้อง

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

“ปวิณ”ย้ำหัวหน้าส่วนราชการเร่งสนองนโยบายรัฐบาลไทยนิยม ยั่งยืน กำชับนายอำเภอหารือท้องถิ่นเน้นความถูกต้อง งานโครงการให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมสั่งการรวบรวมสมาชิกจิตอาสาเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งไม้ประจำรัชกาลที่ 10 รวมถึงกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคมนี้

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเน้นย้ำในการประชุมครั้งนี้หลายเรื่องด้วยกัน โดยเฉพาะการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืนซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ และมีการติดตามประเมินผล โดยขอให้เร่งโครงการของปีงบประมาณ 2562 ด้วยและให้นายอำเภอกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ทุกโครงการแผนงานต้องมีการตรวจสอบให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ในส่วนของเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ขณะนี้มีหนังสือเวียนออกมาแล้วขอให้หัวหน้าส่วนราชการไปดูและกลั่นกรองตรวจสอบให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้เพิ่มหลักเกณฑ์เข้ามา เพราะในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีการตีกลับไปจำนวนมาก ดังนั้นขอให้ทุกคนตรวจสอบก่อนที่จะเสนอเข้ามาเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขด้วย

ประการต่อมาที่จะเน้นย้ำคือเรื่องยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ในการทำแผนงานโครงการต่างๆ ขอให้สอดคล้องด้วย รวมทั้งเรื่องของการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ งบจังหวัด กลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามแผน และอีกเรื่องหลังจากที่ตนไปรับป้ายจิตอาสาและทางมหาดไทยได้สั่งการมาแล้วคือกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โดยขอให้ส่วนราชการ นายอำเภอไปรวบรวมจิตอาสาที่เคยลงทะเบียนและมีบัตรประจำตัวสมาชิกจิตอาสาสีฟ้าแล้วแยกไว้เป็นรายอำเภอว่ามีจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งเมื่อมีกิจกรรมก็จะได้แจ้งให้สมาชิกจิตอาสานี้มาร่วมกิจกรรมได้

โดยจิตอาสาที่เป็นสมาชิกนี้จะต้องมีหมวก ผ้าพันคอและบัตรประจำตัวสีฟ้าซึ่งเป็นบัตรสมาชิกจิตอาสา และทางจังหวัดกำลังจะหารือกับทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 16 สำนักจัดการป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ที่จะให้ขยายพันธุ์และปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ซึ่งจะเชิญชวนให้จิตอาสานี้มาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในการรณรงค์ปลูกและขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง แม้แต่ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ก็ยังหาต้นรวงผึ้งมาปลูกไม่ได้ เพื่อจะได้เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งรัฐบาลเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และร่วมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเหลืองตลอดทั้งเดือน รวมถึงการตกแต่งธงชาติให้สวยงามทั้งในสถานที่ราชการ และอาคารบ้านเรือนโดยในส่วนของธงชาติก็ขอให้ตรวจสอบความเรียบร้อย ทั้งจุดที่ติดตั้งและความเรียบร้อยต่างๆ ด้วย.

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้