“ปวิณ”ยกมืออำลาน้ำตาคลอเบ้า ฝาก 3 เรื่องให้หน.ส่วนราชการสานต่อ เผยความรู้สึก2ปีครึ่งได้ทำงานที่เชียงใหม่อย่างมีความสุข

“ปวิณ”ยกมืออำลาน้ำตาคลอเบ้า ฝาก 3 เรื่องให้หน.ส่วนราชการสานต่อ เผยความรู้สึก2ปีครึ่งได้ทำงานที่เชียงใหม่อย่างมีความสุข

“ปวิณ”ยกมืออำลาน้ำตาคลอเบ้า ฝาก 3 เรื่องให้หน.ส่วนราชการสานต่อ สนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติหน้าที่ใสสะอาดเพื่อความสง่างามในชีวิตราชการและสนองงานนโยบายรัฐบาล

วันที่ 27 เม.ย.61 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวอำลาและฝากเน้นย้ำกับหัวหน้าส่วนราชการ หลังจากที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งโยกย้ายให้ไปรับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยกล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายให้ไปรับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรอพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง จึงต้องมอบหมายให้นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผวจ.เชียงใหม่ รักษาการผวจ.เชียงใหม่เป็นประธานในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2561 ต่อไป

นายปวิณ กล่าวว่า ตนและภรรยาขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ทำงานร่วมกันมาด้วยน้ำใจไมตรี ทำให้การทำงานราบรื่น โดยเฉพาะในการลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียนประชาชน และได้ฝากมาขอบคุณทุกท่านเป็นวิถีของราชการไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกรา แต่ก็อยากจะฝากทุกๆ คนใน 3 ประการๆ แรกคือ ตั้งแต่มารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตนมีความสุขมาก และได้รับใช้สนองพระเดชพระคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พระบรมวงศานุวงศ์ที่สำคัญพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ได้สืบสาน รักษา ต่อยอดพระปณิธานของพระองค์ท่าน

   “ในหลวง สถาบันพระมหากษัตริย์ของเราคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน คำนึงถึงประชาชนให้หมดจากความเดือดร้อน ทุกข์ยาก ซึ่งเมื่อวานได้ตามเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไปที่ สนองอ.ฝาง ทรงเยี่ยมโครงการดอยคำซึ่งเป็นโครงการที่พระองค์ท่านทำให้ประชากรชาวเชียงใหม่ได้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น จากลูกท้อเล็กๆ ให้กลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างมูลค่า สร้างรายได้และกำไรให้กับพสกนิกรของพระองค์ท่าน ก็ขอให้พวกเราทุกคนที่มารับราชการอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้สนองพระเดช พระคุณ ใช้กำลัง ความสามารถสนองรับใช้อย่างเต็มความสามารถ ให้สถาบันพระมหากษัตริย์ของเราแผ่ไพศาลให้พสกนิกรของพระองค์ท่านอยู่เย็น เป็นสุข เรามีงานที่สนองพระเดช พระคุณ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและงานที่ทำให้เกิดความสำเร็จเพื่อชาติบ้านเมืองขอให้ทำเต็มความสามารถ ข้าราชการในฐานะข้าของพระองค์ขอให้ทำอย่างเต็มที่”ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวและว่า

เรื่องที่จะฝากอีกประการหนึ่งคือ ในเรี่องการทำงาน นอกจากประโยชน์สุขของประชาชนแล้ว ก็อยากให้จังหวัดเชียงใหม่สะอาด ไม่ใช่แค่สะอาดทางกายภาพที่เรามีหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขและอื่นๆแล้ว แต่ก็อยากให้เชียงใหม่สะอาดในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้มีน้ำใจที่สะอาด การทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแต่ก็ต้องมีกฎ ระเบียบควบคู่ด้วย ถ้าเราทำงานโดยยึดระเบียบ กฎหมายที่ถูกต้อง ใส สะอาดแล้ว เมื่อพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ทางราชการไปก็จะสบายใจ ไม่ใช่แสวงหาผลประโยชน์ ไปทำอะไรที่ไม่โปร่งใส ก็ขอให้ช่วยกัน

ประการสุดท้ายที่อยากฝากไว้คือ การสนองนโยบายของรัฐบาลที่เร่งรัดการเบิกจ่าย นโยบายผ่านโครงการต่างๆ ขอให้ทำเต็มกำลังความสามารถ เชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะให้ความร่วมมือ จึงขอให้ช่วยกันอย่างเต็มที่ และการทำงานของตนในรอบ 2 ปีครึ่งที่ผ่านมาหากมีสิ่งใดกระทบกระทั่ง ก็ถือโอกาสที่ยังอยู่ในช่วงประเพณีปี๋ใหม่เมืองขอสูมาที่ได้ก้าวล่วงไปทั้งกาย กิริยา วาจา ใจ และสุดท้ายก็ขออวยพรว่าการก้าวตามและตามรอยพระบารมีอันแผ่ไพศาลของสถาบันพระมหากษัตริย์ จะนำความสุข ความเจริญมาสู่ตัวท่านและประชาชนด้วย          ทั้งนี้นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้รองผวจ.เชียงใหม่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน โดยกล่าวเพียงว่าเหตุที่ไม่อยู่ประชุมต่อ เพราะเกรงว่าจะเป็นข้อผูกมัดหรือสั่งโดยระหว่างนี้ก็จะทะยอยเก็บของเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปรับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่ประชุมและกล่าวอำลา แม้นายปวิณจะพยายามยิ้มแย้ม แต่ดวงตาก็แดงก่ำ ก่อนจะยกมือไหว้ลาทุกคนในห้องประชุมด้วยน้ำตาคลอเบ้า.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้