ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

- in headline, จับกระแสสังคม

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 บูรณาการตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองและกู้ภัยเกือบ 700 นาย

เมื่อค่ำวันที่ 27 ธ.ค. 65 ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อบจ.เชียงใหม่ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมจัดทำโครงการ “พิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566″ภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ลดอุบัติเหตุทางถนนและรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลฯ ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการป้องกันเหตุอาชญากรรมและการขับขี่ปลอดภัยฯ  โดยมี  พลตำรวจโท ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 และนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีฯด้วย

สำหรับการปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สายตรวจ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่กู้ภัย รวม 658 นาย นั้น เพื่อตั้งด่าน และจุดตรวจ ดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 พร้อมทั้งควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย ป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ที่ใกล้จะถึงนี้ จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีการเดินทางไปพักผ่อนและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เพื่อฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และมักเกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปัญหาอุบัติเหตุด้านการจราจร และก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจและภาคีเครือข่าย จึงได้ร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรและเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงวันหยุดยาวนี้

เนื่องจากทุกปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ทุกหน่วยจะต้องร่วมกันช่วยลดอุบัติเหตุ ตํารวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.5,พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ และกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ มีความห่วงใยใน สวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนจึงได้เตรียมความพร้อมในการอํานวยความสะดวกด้านการจราจรและเฝ้าระวัง อุบัติเหตุสําหรับการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลาดังกล่าวดังนี้
1. สําหรับการขนส่งสาธารณะ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจอํานวยความสะดวกด้าน การจราจรตามสถานีขนส่งสาธารณะ เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ สถานีรถไฟเชียงใหม่ สถานีขนส่ง ผู้โดยสารเชียงใหม่ (อาเขต) และสถานีขนส่งผู้โดยสารช้างเผือก มีการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถยนต์ โดยสารสาธารณะ และมีการตั้งจุด/ตรวจวัดความเร็วรถโดยสารสาธารณะ/รถทั่วไป เป็นระยะ
2. สําหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัว ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมความพร้อมในการเดินทาง วางแผนการเดินทางศึกษา ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่หมาย เส้นทางจุดพักรถ เส้นทางเลี่ยงเมือง เส้นทางรองจุดก่อสร้างทาง จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ หลีกเลี่ยงเส้นทางผ่านตามแยกสําคัญที่มีการจราจรคับคั่งเพื่อลดระยะเวลาเดินทาง ตรวจเช็คความพร้อมของ ยานพาหนะ จัดเตรียมเอกสารประจํารถให้พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาอย่างใด ไม่ขับรถ ขณะร่างกายไม่พร้อม ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนด ปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาวินัยจราจร มีสติไม่ประมาท มีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อน ร่วมทาง
3. ในช่วงดังกล่าวตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จะได้มีการประกาศคําสั่งของเจ้าพนักงานจราจรห้ามรถโดยสารขนาด ใหญ่ใช้เส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดพระธาตุดอยคํา ดอยอินทนนท์ และดอยอ่างขาง
4. สําหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวสําคัญยอดฮิตในช่วงดังกล่าว เช่น กิ่วแม่ปานดอยอิน ทนนท์ ดอยม่อนแจ่ม ดอยอ่างขาง แม่กําปอง วัดพระธาตุดอยคํา ตลาดวโรรส ย่านถนนนิมมานเหมินทร์ ถนนคน เดิน และบริเวณที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ศึกษาข้อมูลการเดินทาง สภาพเส้นทาง สภาพการจราจร ลานจอด ของที่หมายเพื่อให้สะดวกปลอดภัยในการเดินทางเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวจะมี นักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปยังสถานที่ดังกล่าวจํานวนมาก

5.ดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ “โครงการสุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย”
SMART
SMlLE
SALUTE
STANDARD
SERVICEMlND มีจิตวิญญาณในการบริการประชาชน
บุคลิกท่าทางที่เหมาะสม สง่างาม ยิ้มแย้มแจ่มใส อ่อนน้อมไม่แข็งกร้าว มีมาตรฐาน มีองค์ความรู้เหมาะสมต่อการเป็นเจ้าหน้าที่จราจร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการบริการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความสะดวก-รวดเร็ว-ปลอดภัยในการเดินทาง
6.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่จะมีการนํามาตรการ 10 รสขม ,ไม่ขับรถเร็ว,ไม่ขับรถย้อนศร,ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร,คาดเข็มขัดนิรภัย,พกใบขับขี่,ไม่แซงในที่คับขัน,เมาไม่ขับ,สวมหมวกนิรภัย,มอเตอร์ไซด์ปลอดภัย
และไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ มาปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยจะนําเทคโนโลยีมาบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะการใช้กล้องอัจฉริยะ(AI) เข้ามาตรวจสอบ การกระทําความผิด เรื่องการไม่สวมใส่หมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของการเพิ่ม ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อปลูกจิตสํานึกให้มีการสร้างวินัยจราจรเริ่มจากตัวผู้ขับขี่ เอง โดยเริ่มบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมาในการจัดการจราจรและอํานวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 นี้ได้ระดมและจัดกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร เจ้าหน้าที่อาสาจราจรออกปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งสิ้น จํานวน 300 นาย มาร่วมช่วยกันลดสถิติอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน ทําให้ช่วง เทศกาลสําคัญดังกล่าวมีแต่ความสุข ความสนุกสนาน.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้