ปลัดกระทรวงทรัพย์ฯห่วงกำลังพลดับไฟป่าเชียงใหม่สั่งวางแผนสับเปลี่ยนหลังไล่ดับไฟนานกว่า 3 เดือน ขอผู้ว่าฯสร้างการรับรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องหลังจุดความร้อนวันนี้พุ่งทะลุ 349 จุด

ปลัดกระทรวงทรัพย์ฯห่วงกำลังพลดับไฟป่าเชียงใหม่สั่งวางแผนสับเปลี่ยนหลังไล่ดับไฟนานกว่า 3 เดือน ขอผู้ว่าฯสร้างการรับรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องหลังจุดความร้อนวันนี้พุ่งทะลุ 349 จุด

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห่วงใยกำลังพลดับไฟป่าเชียงใหม่ สั่งวางแผนสับเปลี่ยนกำลังพล หลังปฏิบัติหน้าที่มาแล้วกว่า 3 เดือน  ย้ำทุกหน่วยต้องควบคุมสถานการณ์ให้ได้ ขอผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างการรับรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่จุดความร้อนของเชียงใหม่พุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง วันนี้ 4 เม.ย.66 ทะลุ 349 จุด หลังจากลดลงได้เพียงวันเดียว

วันนี้ (4 เม.ย. 66) ที่ ห้องศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และ PM2.5 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ผ่านระบบ VDO โดยได้เน้นย้ำไปยังจังหวัดน่าน ให้เฝ้าระวังและควบคุมจุดความร้อนอย่างเข้มงวด ด้วยเป็นจังหวัดเป้าหมายที่ไม่ต้องการให้เกิดจุดความร้อน พร้อมขอให้กวดขันในพื้นที่ คทช. หากพบว่ามีการเผา จะถือว่าผิดไปจากข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน คทช. นอกจากนี้ ยังพบว่าจังหวัดน่านได้มีการปลูกมันสำปะหลังเป็นจำนวนมากในช่วงนี้  เนื่องจากเป็นพืชที่ให้ผลผลิตและราคาดี จึงขอให้มีการควบคุมประมาณการปลูก สร้างความเข้าใจกับประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนการปลูกข้าวโพดในอดีต

นอกจากนี้ยังกำชับถึงการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแนวตะเข็บชายแดน ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยขอให้การจัดการเป็นไปอย่างละเอียดอ่อน พูดคุยทำความเข้าใจกับฝ่ายความมั่นคงและทหารให้ชัดเจน ส่วนในพื้นที่เมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าไปจัดการและควบคุมสถานการณ์ให้ได้ พร้อมเน้นย้ำขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เป็นผู้นำเสนอข้อมูลและสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ทั้งด้านการทำงานของเจ้าหน้าที่ การรายงานสถานการณ์ และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับผลกระทบจาก PM2.5 ต่อสุขภาพของประชาชน ที่จะต้องมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่จุดความร้อนของเชียงใหม่พุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง วันนี้ 4 เม.ย.66 ทะลุ 349 จุด หลังจากลดลงได้เพียงวันเดียว

ต่อมาในช่วงบ่าย ปลัดกระทรวงทรัพย์ฯและคณะได้เดินทางไป อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา  อุทยานแห่งชาติผาแดง และ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว

โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจกำลังพลผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย พร้อมขอให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 วางแผนนำกำลังพลชุดใหม่เข้ามาสับเปลี่ยนกับกำลังพลชุดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วกว่า 3 เดือน และมีความอ่อนล้าเป็นอย่างมาก เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในการนี้ ได้แสดงความเสียใจต่อความสูญเสียของอาสาสมัครเข้าดับไฟป่าและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างดีที่สุด.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้