ประเมินโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ประเมินโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

ประเมินโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ประธานคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมคณะกรรมการประเมินฯ มาทำการประเมินโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โดยมี นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ และนำเสนอข้อมูลยอดเยี่ยมของโรงเรียนฯ, นางประกาทิพย์ ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ แนะนำผู้บริหารโรงเรียนและเครือข่ายที่สนับสนุนโรงเรียน, นายสุมนต์ มอญไข่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ นำเสนอข้อมูล และนายสมศักดิ์ อ่อนอ้น กรรมการสถานศึกษาพร้อมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องร่วมด้วย

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้